Poslední úprava: Svoboda dne 6.12.2016

Den dobra na Jatečce

Již třetím rokem studenti Gymnázia – Jateční v Ústí nad Labem organizují v předvánoční době tzv. Den dobra  - den, kdy pomáhají lidem ve svém okolí. Jde o jeden předvánoční den, který je k tomuto účelu stanoven – studenti si sami vyberou, komu chtějí pomoci, kontaktují příjemce podpory, zjistí potřeby, připraví plán akce, program, pomůcky a nakonec sami pomoc zrealizují. Aktivity jsou různé: pomoc při plese seniorů, úklid Střížovského vrchu či Bertina údolí, sehrání loutkového divadla s cílem získat co největší podporu na pořízení asistenčního psa pro handicapované bratry, předání darů v azylovém domě pro matky s dětmi, program pro handicapované děti…prostě 650 žáků školy se snaží někomu nějakým způsobem pomoci. Tuto aktivitu opakovaně podporuje také Statutární město Ústí nad Labem. Děkujeme!
Mgr.Skalská

Mikulášská v nemocnici - 5. 12. 2015

V sobotu 5. prosince 2015 několik našich studentů navštívilo dětské oddělené Krajské nemocnice v Ústí nad Labem a v  kostýmech Mikuláše, anděla a čerta zpříjemnili léčeným dětem pobyt na lůžku.
Poděkování patří Štěpánce Karasové, Elišce Rychtecké, Kláře Lisákové, Karolíně Kýčkové, Ondřeji Krýslovi a Matěji Štěrbovi.
Mgr.Skalská

Projekt 72 hodin - 2015

Také v letošním roce ve dnech 8. - 11. 10. 2015 se několik žáků naší školy se zapojilo do projektu 72 hodin! Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR. Tentokrát jsme pomáhali takto:
Pomoc útulku
V rámci projektu 72 hodin jsme navštívili psí útulek - vyvenčili několik pejsků a předali psí dobrůtky.
Andrea Jelínková, Petra  Šnoblová, Radka Grajcarová a Šárka Nováková
Úklid v okolí Labe
V rámci projektu 72 hodin, jsme celý měsíc sbíraly hračky. Nakonec se nám povedlo získat osm tašek plných hraček pro děti. V pondělí jsme se vydaly do Azylového domu pro matky s dětmi na Severní Terase. Předaly jsme hračky dětem, které měly opravdu radost, moc nám děkovaly a hned si s námi chtěly hrát. Zároveň jsme se domluvili také na další (vánoční) pomoci.
Anna Šebíková, Noemi Kejkličková, Eliška Láchová
Sbírka pro Ukrajinu
V rámci této aktivity jsme sbírali staré ošacení, trvanlivé potraviny, hygienické potřaby a další věci, které byly odeslány do válečných oblastí na Ukrajině.
Rozálie Elmanová, Štěpánka Puchernová a ostatní žáci a zaměstnanci školy

Poděkování občanského sdružení Spirála - 21.11.2015

Pomoc při celostátní Národní potravinové sbírce - v sobotu 21. 11. 2015 několik žáků naší školy ve spolupráci s Centrem krizové intervence zajišťovalo potravinovou sbírku pro lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. V průběhu sbírky bylo vybráno cca. 200 kg potravin.
Poděkování patří Elišce Láchové, Adéle Zdeškové, Elišce Baranové, Marcela Martincové, Nela Jasanové a Denisu Němečkovi.
Mgr. Skalská

Celostátní charitativní sbírka Pastelka - 14. 10. 2015

Ve spolupráci s organizací Tyfloservis naši žáci již tradičně 14. října 2015 pomohli při zajištění celostátní charitativní sbírky Bílá pastelka, která je zaměřena na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké. Všem zúčastněným děkujeme!
Mgr. Skalská

Cena VIA BONA za filantropii - říjen 2015

Nadace VIA letos už po osmnácté ocenila jednotlivce a firmy, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti a peníze. V osmi kategoriích vyhlásila letošní vítěze Ceny VIA BONA za filantropii.
Nad Cenou VIA BONA převzal záštitu velvyslanec Spojený států v České republice pan Andrew H. Schapiro. K vítězům patří například Vojtěch Sedláček (za podporu lidí bez domova a projektu Nejdřív střecha), Libor Winkler (za systematickou podporu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu), či Kateřina Vaňáková (za řadu dobrovolnických aktivit ve svém okolí). „Srdcařkou roku“ se stala Zdenka Wasserbauerová, kterou nezávislá komise ocenila za získávání nových dárců kostní dřeně a za osvětu u mladých lidí, že dárcovství kostní dřeně má smysl. Za posledních 18 let do registru získala 7600 nových dárců.
Novinkou letošního ročníku byla i Cena veřejnosti, kterou naše škola vyhrála na základě online hlasování na speciálních internetových stránkách v rámci mediální kampaně „Umíme to už od dětství“. Přestože jsme neuspěli s Cenou mladého filantropa, na kterou jsme byli také nominováni, velvyslanci se naše dobročinné projekty natolik zalíbily, že by rád v budoucnu přijel naši školu navštívit.
Děkujeme všem studentům a učitelům, kteří se na získání tohoto prestižního ocenění podíleli!
Vilém Maruš, V6.A

Tříkrálová sbírka - leden 2015

Již tradičně se naše škola aktivně zapojuje do charitativních akcí – tentokrát pomohli na začátku ledna 2015 žáci primy a tercie Oblastní charitě Ústí nad Labem. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a sociálně potřebným skupinám spoluobčanů. Cílem Tříkrálové sbírky je pomoci potřebným v místě, kde se koleduje. Děkujeme všem zúčastněným.
Mgr. Skalská

Soníci v Košticích - 20.12.2014

Členové orchestru Soníci koncertovali v předvánočním čase v obci Koštice. Zahráli a zazpívali několik vánočních písní a ve spojení s dětmi z místní ZŠ a MŠ potěšili místní občany zajímavým programem. Místní děti se samozřejmě líbily, ale Soníci sklidili úplné ovace (zaslouženě!). Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné akci!

 

Mikulášská nadílka v nemocnici - 6.12.2014

Po zkušenostech s dobrovolnickými aktivitami při loňském Dni dobra se na naše studenty obrátili z Masarykovy nemocnice s prosbou o pomoc při zajištění Mikulášské nadílky pro hospitalizované děti. Akce se ujali žáci 4.C – S. Šosvaldová, A. Bobková, A. Dobrodinská, M. Neradová, D. Šípek a T. Ryvolová. Domluvili podrobnosti, zařídili kostýmy, připravili program…akce měla velký úspěch. Moc jim děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Skalská

Poděkování z nemocnice v textu níže:
Vážení,
touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci při realizaci Mikulášské nadílky u nás na dětské klinice. Taktéž velký dík patří i všem studentům, kteří se na této akci podíleli, byli prostě úžasní!!! Moc se nám to líbilo, i děti byly nadšené. Škoda, že datumově to letos vyšlo na pátek, to se vždy snažíme na víkend děti, pokud je to alespoň trochu možné, propustit domů. Posílám několik foteček, jak jim to slušelo a prosím o předání poděkování všem studentům. Plánuji na konci prosince napsat nějaký článeček do našich infolistů o prosincovém dění na dětské klinice, jehož součástí bude i tato akce . Pokud budete o to stát, ráda Vám zašlu naskenovanou stránku, abyste tuto aktivitu studentů mohla předat např. na Vaše vedení školy. Současně bych Vás chtěla poprosit, zda bych se na Vás mohla obrátit i v příštím roce ohledně stejné záležitosti.
Děkuji moc za spolupráci a přeji krásné a klidné vánoční svátky
Bc. Marie Lulková
Vrchní sestra dětské kliniky / Krajská zdravotní a.s. / Sociální péče 3316/12a / 40113 Ústí nad Labem

Celostátní charitativní sbírka Pastelka - 15.10.2013

Již tradičně 15. října 2013 pomohli naši žáci – dobrovolníci občanskému sdružení Tyfloservis při zajištění celostátní charitativní sbírky Bílá pastelka, která je zaměřena na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké (např. výcvik slepeckých psů).

Mgr. Skalská

Slavnostní předání zdi do užívání dětem

Dne 3. prosince 2011 proběhla závěrečná fáze projektu Děti dětem finančně podpořeného Nadací O2 prostřednictvím programuj Think Big. V koštickém kulturním domě došlo ke slavnostní mu předání opravené a pomalované zdi u dětského hřiště do užívání dětem. Součástí byl doprovodný program plný hudby a zábavy. Hlasování dětí o nejhezčí obrázek namalovaný na zdi, klaun dětem rozdával balónky a některé z nich naučil vyrábět zvířátka, nechyběly různé taneční soutěže jako např. tanec s koštětem nebo mašinka. Dětem byl zároveň předán dar v podobě multifunkčního basketbalového koše i s míči, který museli ihned všichni vyzkoušet. Ve své premiéře uspěl a bude nadále sloužit dětem v Košticích.
V závěru programu se nečekaně objevil Mikuláš s čertem a andělem. Vše naštěstí dopadlo dobře, v pytli nikdo neskončil. Naopak dostaly děti plno sladkostí.
Tým se během slavnosti setkal s mnohými kladnými reakcemi na opravení a zvelebení zdi a zároveň na samotný odpolední program. To bylo pro nás největší odměnou.

Marek Zápotocký, V7.A

Projekt Děti dětem!

Skupina našich studentů získala finanční podporu pro svůj projekt Děti dětem z nadačního fondu Think Big ve výši 46 590 Kč. Součástí projektu je oprava zdi u dětského hřiště v Košticích a vylepšení jejího vzhledu. Studenti reagovali na představy dětí z místní základní a mateřské školy. Realizace výtvarného díla se ujali dva studenti VOŠ Obalové techniky a SŠ Štětí Martin Šíp a Tomáš Košťák. Ti strávili celý víkend v Košticích se členkou týmu Veronikou Řezáčovou a postupně plnili prázdnou šedivou zeď motivy přírody dle přání dětí z koštické školy. V průběhu jejich práce se na ně chodili dívat místí občané a sledovali, jak se plocha zabarvuje. Přihlížejícím občanům se nově upravené prostory velmi líbí, návštěvníci z řad dětí nad nimi jásají.
Poděkování patří firmě O2, která akci finančně podpořila, a také našim studentům, kteří akci realizovali formou dobrovolnické práce. Fotogalerie k akci ZDE.
Veronika Řezáčová

Zobrazit