Poslední úprava: Svoboda dne 6.12.2016

Schizofrenie se dá léčit - listopad 2015

Ve spolupráci s organizací FOKUS proběhla ve škole dne 5. listopadu 2015 vernisáž výstavy Schizofrenie se dá léčit, na slavnostní otevření výstavy následně navázala přednáška. Pro velký úspěch akce byl domluven workshop o této problematice.
Mgr.Skalská

Rychlé šípy na gymjat - leden 2014

Studenti kvarty připravili v měsíci lednu program k výročí známého Foglarova komiksu Rychlé šípy. Součástí akce byla přednáška na toto téma a následně byla instalována výstava věnovaná osobnosti Jaroslava Foglara s nakresleným (zcela novým) příběhem Rychlých šípů.
Mgr. Skalská

Vánoční koncert - dne 18.12. 2013

se usktečnil již šestnáctý Vánoční koncert školy – tentokrát s mottem: Slavný příběh Vánoc. Malá fotogalerie ZDE.
Mgr. Ivanová

Festival Jeden svět

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, který od rok 1999 pořádá společnost Člověk v tísni. Za dobu své existence se vypracoval do pozice jedné z nejuznávanějších akcí svého druhu na světě a v současnosti probíhá festival Jeden svět po celé České republice.
Festival Jeden svět v roce 2013 navštívilo v České republice přes 120 000 diváků. V Ústí nad Labem, které nabídlo v programu 14 večerních projekcí a témě tři desítky projekcí pro školy, navštívilo akce festivalu více než tři tisíce diváků.
Gymnázium Jateční je již několik let aktivním spoluorganizátorem festivalu v Ústí nad Labem. Studenti se podílejí na finálním výběru filmů, organizaci doprovodného programu i večerních projekcí pro veřejnost. Shánějí hosty, uvádí projekce i debaty. Studenti školy tak nejsou jen pasivními účastníky festivalu, ale je jim ponechán poměrně velký prostor při realizaci festivalu. Kromě výše zmíněných aktivit se studenti zapojují jako aktivní moderátoři a debatéři při školních projekcích. Jejich úkolem bývá zajistit hladký průběh školních projekcí, které probíhají v dopoledních hodinách festivalového týdne. Starají se nejen o to, aby projekce proběhly řádně, ale vedou po projekcích i krátké tematické diskuse s návštěvníky (žáky místních základních a středních škol).
Festival jeden svět 2014 proběhne v Ústí nad Labem pod heslem Práce nebo život! Ve dnech 22. – 29. března.
Web: www.jedensvet.cz
facebook: https://www.facebook.com/JedenSvetVUstiNadLabem
e-mailem: jedensvet.usti@centrum.cz

Mgr. Mach

Silní bez násilí a muzikál Streetlight

Další aktuální dění můžete sledovat na Facebooku.

Gymnázium Jateční se v letošním roce zapojilo do mezinárodního projektu Silní bez násilí, který je zaměřen na podporu pozitivního sociálního klimatu na školách a na prevenci šikany a násilí mezi dětmi. Projekt získal podporu MŠMT ČR a Evropského sociálního fondu a byl v minulých letech realizován i v několika dalších zemích.

Klíčovou aktivitou byl PROJEKTOVÝ TÝDEN, ve kterém se žáky školy pracovali zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso a společně připravili muzikálové představení „Streetlight“. Muzikál Streetlight byl pro ústecké publikum uveden dvakrát. Ve středu 23. 5. pro širokou veřejnost a ve čtvrtek 24. 5. dopoledne pro žáky místních základních a středních škol. Obě vystoupení proběhla ve sportovní hale Sluneta.

Odkaz na webové stránky projektu připojujeme ZDE.

Zobrazit