Poslední úprava: Svoboda dne 6.12.2016

Schizofrenie se dá léčit - listopad 2015

Ve spolupráci s organizací FOKUS proběhla ve škole dne 5. listopadu 2015 vernisáž výstavy Schizofrenie se dá léčit, na slavnostní otevření výstavy následně navázala přednáška. Pro velký úspěch akce byl domluven workshop o této problematice.
Mgr. Skalská

Živá knihovna - září 2015

Dne 9. září 2015 se ve škole uskutečnila zajímavá přednáška v rámci projektu Živá knihovna – akce proběhla ve spolupráci s Amnesty Internacional. Po zajímavé přednášce na téma legální a nelegální migrace se žáci setkali s několika migranty, kteří žijí v Ústí nad Labem, a vyslechli si jejich příběhy. Zejména diskuse s migranty se setkala mezi žáky s velkým ohlasem!
Mgr. Skalská

Výstava Jan Baťa - květen 2015

Ve dnech 11. – 28. května 2015 se ve škole uskutečnila přednáška spojená s výstavou s názvem Jan Baťa. Výstava byla připravena v rámci projektu Moderní dějiny do škol.
Mgr. Skalská

Zmizelí sousedé - duben 2015

V první polovině dubna letošního roku se ve škole uskutečnila výstava Zmizelí sousedé. Tato výstava byla provázena přednáškou na téma holocaust a problematika druhé světové války. Projekt Zmizelí sousedé je projektem Židovského muzea v Praze a je spolufinancován Ministerstvem školství České republiky, Česko-německým fondem, EACEA a Ministerstvem kultury české republiky.
Mgr. Skalská

Výstava Jan Zajíc

Na přelomu října a listopadu 2014 jsme v rámci projektu Moderní dějiny do škol zveřejnili výstavu o významné osobnosti českých dějin Janu Zajícovi. Výstavu provázela přednáška o významu a odkazu J. Zajíce.
Mgr. Skalská

Výstava Berlínská zeď

V říjnu 2014 se na naší škole uskutečnila přednáška spojená s výstavou s názvem Berlínská zeď. Výstava byla zhotovena v rámci projektu Moderní dějiny do škol.
Mgr. Skalská

Dopisy v ulicích - 14.10.2014

14. října 2014 se vybraní žáci účastnili přednášky s následným workshopem s názvem Dopisy v ulicích. Akce byla zaměřena na lidská práva a uskutečnila se za spoluúčasti Amnesty Internacional cCech Republic.
Mgr. Skalská

Pražský studentský summit - 17.9.2014

17. září 2015 se uskutečnila přednáška o vzdělávacím projektu Pražský studentský summit, v rámci něhož si účastníci zkouší simulaci jednání klíčových mezinárodních organizací - OSN, EU, NATO.
Mgr. Skalská

V Česku jako doma - 26.3.2014

Dne 26. 3. 2014 se v tercii uskutečnila ve spolupráci s neziskovou organizací Contact Line
přednáška „V Česku jako doma!“ zaměřená na multikulturní výchovu.
Mgr. Skalská

Přednáška o trestním právu - 21.2.2014

Dne 21.2.2014 proběhla přednáška státního zástupce JUDr. Dana Anděla zaměřená na trestní právo. Akce se zúčastnili žáci společenskovědních seminářů a třída 2.A.
Mgr. Bohdan Novotný

Studentská Agora - 30.1.2014

Přednáška o správném debatování spojená s následným workshopem se uskutečnila 30. ledna 2014. Studenti vytvořili různé týmy a zkoušeli obhajovat daná tvrzení. Z nejlepších debatérů bude sestaven tým  do regionálního kola debatní soutěže Studentská Agora.
Mgr. Skalská

Setkání s mimořádnou osobností - s prof. Martinem Hilským,
uznávaným překladatelem, učitelem a shakespearologem, v ústecké knihovně - 14.11.2013

Ve čtvrteční odpoledne 14. listopadu 2013 ve 13:00 jsme se účastnili přednášky prof. Martina Hilského v ústecké knihovně. Beseda na téma Shakespeare a jeho doba proběhla od 13:00 hodin a byla určena pro školní skupiny - za Gymnázium Jateční ji absolvovala třída 4.A s češtinářkou Mgr. Radkou Brejchovou. Spolu s prof. Martinem Hilským a s Williamem Shakespearem jsme nahlédli do doby anglické renesance v době vlády Alžběty I. Shakespearolog Martin Hilský nás provedl Londýnem konce 16. století, umožnil nám  zažít tajemství dílny úspěšného dramatika a divadelního podnikatele Williama Shakespeara a ukázal nám Anglii v čase, kdy byla ještě malou nevýznamnou zemí na periferii Evropy.
Autor: Mgr. Brejchová

Přednáška o domácím násilí - 22.10.2013

Pro žáky kvinty jsme ve spolupráci s občanským sdružením Spirála připravili vzdělávací projekt, který byl zaměřen na pomoc lidem v krizi, na pomoc osobám ohroženým domácím násilím a na prevenci psychopatologických jevů v rodině.
Mgr. Skalská

Rozhoduj o Evropě

Tak se jmenoval seminář, kterého se dne 11. 10. 2012 zúčastnilo 17 vybraných žáků naší školy. Seminář byl realizován v rámci projektu "Rozhoduj o Evropě". Účastníci semináře se dozvěděli, jak funguje EU, a mohli tak nahlédnout do zajímavostí mezinárodní diplomacie.

Přednáška bývalého studenta - 25.2.2013

V aule gymnázia přednášel náš bývalý student (maturita 2004) Mgr. Josef KRAUS. Po maturitě absolvoval bakalářské a navazující magisterské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako interní doktorand politologie na oboru bezpečnostních a strategických studií a jako vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu. Od roku 2013 pracuje ve Skupině bezpečnostních studií na Katedře celoživotního vzdělávání Univerzity obrany. Autor je současně členem veřejné sekce Centra pro bezpečnostní a strategická studia a je také v redakčním okruhu odborného on-line časopisu Rexter. Studijně se zabývá bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se zaměřením na Islámskou republiku Irán a výzkum státního terorismu.
Přednášku na téma Dějiny Íránu se zaměřením na dějiny 20. století se zájmem sledovalo asi 40 studentů převážně 4. ročníků.
Mgr. Svitálský

Jsme stejní jako Ty?

Ve spolupráci s občanským sdružením Oberig se třídy prima – kvarta účastnily projektu „Jsme stejní jako Ty?“.
Cílem projektu jsou hodiny multikulturní výchovy, ve kterých je účastníkům projektu přiblížena tématika integrace cizinců a ve kterých je ukázáno na předsudky související s touto problematikou. Hodiny multikulturní výchovy obsahují:
• informace o cizinecké problematice, vysvětlení základních pojmů: migrace, integrace, asimilace, multikulturalismus, cizinec, menšiny apod.
• anonymní anketa, kterou vyplní žáci a studenti, kde žáci/studenti budou odpovídat na stejné otázky jako účastníci videodokumentu,
• promítání dokumentu „Jsme stejní jako Vy?",
• interkulturní hra
Akce byla zajímavá, pro účastníky projektu poučná.

Média a Rozvojové cíle tisíciletí na Jatečce - leden 2011

12.1.2011 navštívil gymnázium Jateční student mezinárodní politiky VŠE Václav Formánek. Jeho cílem bylo seznámit případné zájemce s mezinárodním projektem Média a Rozvojové cíle tisíciletí, který má za cíl pomocí médií zvýšit povědomí o největších problémech rozvojového světa. Projekt v České republice koordinuje nevládní nezisková organizace EDUCON.
Na základě výběrového řízení bylo z celé České republiky vybráno 6 dobrovolníků, kteří si určili 2 školy, se kterými by rádi na tomto projektu spolupracovali. Naši školu si vybral právě Václav Formánek. Tento aktivní student VŠE má zkušenosti s organizací kulturních akcí, 3 týdny natáčel ve slumech v Nairobi, kde byl v podstatě odkázán sám na sebe, okusil si tedy učení se za pochodu a pro televizi R1 Lyra také připravil pilotní díl dětského seriálu Kouzelný výtah.
Jak je vidět, dostali jsme se do velice schopných rukou.

Cílem projektu Média a Rozvojové cíle tisíciletí je světu ukázat, jaké hrůzy se dějí ve světě a jak je my můžeme ovlivnit. Skrze média můžeme přijímat informace, ale také je šířit dál a tím každý z nás může pozměnit osudy lidí, kteří nemají takové možnosti jako my.
Součástí projektu na naší škole je mediální kurz pro 10-12 z nás. Kurz se skládá z 6-8 seminářů, které proběhnou od února do června tohoto roku. Během seminářů se naučíme základům práce s kamerou, střihem, rešerší a námětem. Určitě se zlepší naše komunikace, tvorba materiálů pro média a samozřejmě získáme spoustu zkušeností.
V rámci projektu budeme organizovat benefiční koncerty, výstavy, festivaly, zajímavé exkurze a spolupracovat s externími lektory, kteří se s námi podělí o své zkušenosti.
Zájemci o projekt piště přímo Vaškovi Formánkovi na jeho adresu vasek.formanek@gmail.com, případně se připojte do facebookové skupiny "Média a Rozvojové cíle tisíciletí na Jatečce".

M. Kubištová - student 3.C

BESEDA s JUDr. D. Andělem - říjen 2010

Dne 18. 10. 2010 na naši školu zavítal náměstek ústeckého krajského státního zástupce JUDr. Dan Anděl.
Navštívil studenty sexty v rámci předmětu ZSV, aby jim přiblížil funkci a význam justice. Studenty zajímalo zejména trestní právo, což jistě potěšilo pana doktora Anděla, neboť se na tento obor specializuje.
První část dvouhodinového programu byla věnována historii a vývoji práva, prostřední část výkladu práva a přiblížení systému soudů v České republice. Jako poslední přicházely dotazy ze strany studentů, po kterých vždy následovala vyčerpávající a obsažná odpověď.
Přednáška byla přínosná a všichni se dozvěděli něco zajímavého.

Marek Zápotocký - student V6.A

Zobrazit