Poslední úprava: Svoboda dne 6.12.2016

SOČ 2014 – 2015

Školní kolo proběhlo 3. března 2015 v aule školy.
Své práce obhajovali tito žáci:
Jana Drbalová + Barbora Čechová – Adopce dětí homosexuálními páry
Ondřej Malý – Vnímání romské národnostní menšiny většinovou společností
Jiřina Stará + Tereza Müllerová – Spánek a sny
Jakub Khan + Martin Harmach – Videohry a jejich vliv na člověka
Jana Vysloužilová + Vasil Kostin – Vnímání designu
Věra Soukupová – Reiki neboli Léčení Univerzální životní energií a jeho účinky
Hana Doležalová + Barbora Severová – Porovnání vlivu způsobů odstranění meningeomů na kvalitu života po operaci

Všechny práce byly doporučeny k postupu do okresního kola, které se uskutečnilo dne 20. 3. 2015 v DDM v UL.
Výsledky okresního kola:
Hana Doležalová + Barbora Severová – 1. místo
Jana Vysloužilová + Vasil Kostin – 1. místo
Ondřej Malý – 1. místo
Jiřina Stará + Tereza Müllerová – 2. místo
Věra Soukupová – 2. místo
Jana Drbalová + Barbora Čechová – 3. místo
Jakub Khan + Martin Harmach – 4. místo

Všechny práce byly doporučeny do krajského kola soutěže. To se uskutečnilo 16. 4. 2015  - naši žáci dosáhli těchto umístění:
Výsledky krajského kola:
Hana Doležalová + Barbora Severová – 1. místo – postup do celostátního kola
Jana Vysloužilová + Vasil Kostin – 2. místo
Ondřej Malý – 2. místo
Věra Soukupová – 3. místo
Jana Drbalová + Barbora Čechová – 3. místo
Jiřina Stará + Tereza Müllerová – 4. místo
Jakub Khan + Martin Harmach – 6. místo

Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jitka Helebrantová


SOČ 2013 – 2014

Školní kolo proběhlo 5. března 2014 v aule gymnázia.
Před porotou z řad našich učitelů své práce obhajovala pětice žákyň. Témata měla vcelku zajímavá: Dobrovolnictví (Šťastná, 3C); Eutanázie (Dobrodinská,3.C); Fobie (Kaplanová a Kůstková ze 3.A), Vzdělávání a inkluze dětí s lehkým mentálním postižením (Urychová,3.C)
V okresním kole, které se konalo 27. března 2014, byla naše pětice velice úspěšná.
Na 1. místě umístila Anna Dobrodinská (obor 17) a Charlene Urychová (obor 14). Druhé místo získala Katka Šťastná (obor 14) a třetí místo Martina Kaplanová s Janou Kůstkovou (obor 14).
Konzultantkou všech prací byla Mgr. Anna Skalská.
Krajské kolo SOČ
V krajském kole SOČ, které se konalo 16. dubna 2014, dosáhli naši studenti těchto umístění:
• Anna Dobrodinská – 2. místo s postupem do celostátního kola (téma práce: Eutanázie)
• Charlene Urychová – 2. místo (téma práce: Vzdělávání dětí s lehkým mentálním poškozením)
• Kateřina Šťastná – 5. místo (téma práce: Dobrovolnictví)
• Martina Kaplanová a Jana Kůstková – 9. místo (téma práce: Fóbie)
Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Jitka Helebrantová


Co je to SOČ ?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž každoročně vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Institutem dětí a mládeže MŠMT. SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Soutěží se v 18 vědních oborech (viz níže), a to jak v humanitních, tak v přírodovědných odvětvích.

Obory

01. matematika a matematická informatika
02. fyzika
03. chemie
04. biologie
05. geologie, geografie
06. zdravotnictví
07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
08. ochrana a tvorba životního prostředí
09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10. elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
11. stavebnictví, architektura a design interiérů
12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. ekonomika a řízení
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. historie
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. informatika

Bližší charakteristiku jednotlivých oborů naleznete na www.soc.cz nebo v dokumentu Brožura SOČ (viz. příloha na konci dokumentu).

Výstup

Výstupem je vypracování samostatné práce (nebo učební pomůcky), která se předkládá k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.

Kdo se může zúčastnit ?

Soutěže se mohou zúčastnit žáci (nebo kolektiv) denního studia střední školy v kterémkoliv z vyhlášených oborů. Soutěž probíhá v několika kolech (školní - okresní - krajské - republikové) a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Proč se účastnit SOČ?

• Naučíte se samostatně a tvořivě pracovat
• Získáte nové poznatky z oboru, dostanete se na odborná pracoviště, seznámíte se se zajímavými lidmi
• Naučíte se psát odbornou práci, což oceníte na vysoké škole při seminárních pracích či bakalářská a diplomové práci
• Vyzkoušíte si obhajobu své práce před veřejností
• Máte možnost postoupit do vyšších kol soutěže
• Máte šanci na lepší hodnocení při přijímacích zkouškách na některé vysoké školy nebo dokonce přijetí bez přijímacích zkoušek (při účasti ve vyšších kolech soutěže)
• Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích

Více informací ... ?

Podrobnější informace, spolupráci při výběru téma, případně kontakty na odborná pracoviště, konzultace ke struktuře vědecké práce a pomoc při přihlašování a vkládání Vaší práce do systému Vám poskytne Mgr. Jitka Helebrantová.
Informace naleznete na nástěnce k SOČ ve třetím (modrém) patře.

Harmonogram 36. ročníku SOČ

Školní přehlídky SOČ           únor – březen 2014
Okresní přehlídky SOČ        březen – duben 2014
Krajské přehlídky SOČ         duben – 15. květen 2014
Celostátní přehlídka SOČ    13. až 15. června 2014 Gymnázium L. Pika, Plzeň

Naše úspěchy z minulých let

Školní rok 2012/13:
Magdalena Gajdošová – 1. místo v okresním a krajském kole SOČ, 8. místo v celostátním kole SOČ – téma: Prevalence Toxocara spp. v půdě a písku veřejných hřišť a pískovišť v Ústí nad Labem
Školní rok 2011/12:
Filip Vozáb – 1. místo v okresním kole SOČ – téma: Studium kosmického záření pomocí veřejných dat observatoře Pierra Augera

Zobrazit