Poslední úprava: Svoboda dne 20.10.2017

Zpráva o soutěži "Staň se na den tvůrcem evropské politiky"

Po úspěšném absolvování regionálního kola "Staň se na den tvůrcem evropské politiky", se žáci našeho gymnázia dne 1. 12. 2016 zúčastnili i kola celostátního. Šárka Löffelmannová a Jan Kmínek vybojovali třetí místo.
Stejně jako v regionálním kole, i zde se opět jednalo o simulaci zasedání rady EU a Evropského parlamentu. Našim studentům byla vylosovaná levicová frakce GUE/NGL  a Polsko. Projednával se návrh na upravení směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996. Rada a parlament měly nejdříve oddělená jednání a po konečném hlasování jednaly ještě mezi sebou. Oba studenti měli těžká stanoviska, jelikož byli pro zrušení celého návrhu a byli tak proti všem ostatním. Evropská komise nebyla nadšena z nápadu na zrušení celého návrhu a ponechání staré směrnice. I přes tyto komplikace se však Šárka s Janem dokázali umístit na krásném třetím místě a obdrželi hodnotné ceny- dvoutisícové poukázky do internetového obchodu Alza a pro školu cenné body do Dobré školy.
Na jaře roku 2017 se bude konat další ročník této soutěže, a proto bychom byli rádi, kdyby se opět zapojili studenti našeho gymnázia a zopakovali úspěchy letošních účastníků.
Šárka Löfellmannová

Mini Globe Games 2016

Letos jsme se s naším týmem ve složení Jan Licek, Jan Koudelka a Michal Vaňura již po třetí a naposled zúčastnili krajské soutěže Mini Globe Games v Kadani, ve které jde především o znalosti biologie, chemie, zeměpisu a angličtiny. Po loňském 3. místě a předloňském 2. byl cíl pro tento rok zvítězit. To se povedlo s naprostým přehledem. Zlatou tečkou bylo ještě vítězství týmu sekundy v mladší kategorii. Soutěž jsme si užili a doporučuji ji celému malému gymnáziu pro příští rok.
Jan Koudelka, V4.A

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - 2016

Archimediáda: ve středu 18. 5. 2016 proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G, kterého se zúčastnilo 15 soutěžních družstev žáků ze 7. tříd a naší sekundy. Po čtyřhodinovém maratonu, kdy žáci vyplňovali test ze všech oblastí fyziky a museli ukázat i svou zručnost při laboratorní práci, jsme „získali“ druhé (Veronika Heide a Zuzana Hudská), třetí (Matěj Gajdoš, Jan Josef Němec, Samuel Kubec a sedmé místo (Pavel Šmíd, Zuzana Hybnerová, Matyáš Adam Michel)
Výsledková listina vyšších kol, kde studenti soutěží již "sami za sebe":
OKRESNÍ KOLO
kategorie F (23. 03. 2016) – první místo obsadil Jakub Bílý, třetí místo Anna Kimlová, oba z V3A
kategorie E (23. 03. 2016) – druhé místo obsadil Marek Heide z V4A
KRAJSKÉ KOLO
kategorie E (20. 04. 2016) – druhé místo obsadil Marek Heide z V4A
kategorie D (29. 04. 2016) – čtvrté místo obsadil Jakub Hercík z V5A
Kategorie C, B (29. 04. 2016) – školu velmi dobře reprezentovali Petra Šnoblová z 2C a Jan Kmínek z V7A
Studentům tímto blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. Květa Řádková

Mladí občané - média

Na konci dubna, přesněji 25. – 28. 4 2016 se konal další soutěžní projekt od organizace Mladí občané, tentokráte se zaměřením na média. Na pobyt do Prahy se vydali Viktor Licek, Šárka Löffelmannová, Ondřej Wolf a Jan Renner. Pro Ondřeje a Jana byl projekt Média již pátou akcí tento školní rok, kvůli tomu také dostali zvláštní osvědčení, jelikož se zúčastnili všech projektů, které se konaly.
Aby se žáci dostali na tento projekt, museli nejdříve napsat esej na téma „Co pro vás znamenají média a odkud čerpáte informace“. Eseje byly následně pročítány a selektovány odbornou komisí, která posoudila díla našich studentů jako vhodná pro postup do celostátního kola projektu.
Studenti přijeli do Prahy v pondělí dopoledne a ihned po ubytování začal program. Ten byl každý den nabytý zajímavými hosty a jediná hodina nebyla promrhaná. Studenti měli možnost setkat se s profesionály ve svém oboru. Hosty na projektu byli novináři, moderátoři, politici a mnoho dalších (M. Wollner, J. Prchal, P. Novotný, J. Farský a mnoho dalších).
Témata debat byla velmi různorodá, s odborníkem na hoaxy se probírala nedůvěryhodná a zmanipulovaná média, s Pavlem Novotným moc bulváru, s J. Prchalem vznik volební kampaně pro Ano. Aby nebyl celý projekt pouze teoretický, v úterý měli studenti možnost si sami zahrát roli novináře. Ústecká parta se vydala na turnaj v tenise, kde si zkoušela natočit reportáž. V rámci takové simulace studenti narazili i na velmi zajímavé lidi, kteří se do reportáží hodili jako nikdo jiný. Skupina, která zjišťovala názor veřejnosti na média a to, odkud přejímají lidé informace, narazila na pana Veselovského a studenti, kteří dělali reportáž o výročí výbuchu Černobylské elektrárny, oslovili pána, který je přední český odborník na jadernou energetiku.
Po čtyřech dnech zabývání se novinařinou někteří stále přemýšlí o žurnalistické kariéře. Konec projektu byl zakončen prohlídkou nového studia rádia Wave. Díky organizátorovi projektu Ladislavovi Novákovi, který ve Wavu pracuje, se studenti mohli podívat i do nového nahrávacího studia, kde si Šárka Löffelmannová a Jan Renner mohli na vlastní kůži vyzkoušet pozici v přímém přenosu. Projekt byl opět jeden z velmi přínosných a díky zkušenostem se nyní všichni zúčastnění studenti naší školy stali sami Mladými občany a další projekty budou organizovat již sami. V nejbližší době i na naší škole uspořádají debatu s mladými politiky, aby tak navnadili studenty k zájmu o politiku a dění v naší republice i ve světě.
Šárka Löffelmannová

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

7. dubna 2016 se na magistrátu města Ústí nad Labem proběhlo krajské kolo soutěže: Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Té se zúčastnili i studenti našeho gymnázia, jmenovitě Jan Kmínek, Šárka Löffelmannová, Martin Votroubek, Aleš Vesekla, Viktor Licek, Ondřej Wolf, Jan Renner a Matěj Ščerba. Nejenže jsme v soutěži jako škola měli největší zastoupení, ale byli jsme také velmi úspěšní. Studenti Šárka Löffelmannová a Jan Kmínek simulaci vyhráli a na druhém místě se umístili Martin Votroubek a Aleš Veselka.
Soutěž měla simulovat zasedání Evropského parlamentu a Evropské rady. Soutěžní dvojice byla rozdělena a každý člen byl přiřazen do jednoho z orgánů. Simulované zasedání vrcholných unijních institucí mělo studentů, přiblížit reálné fungování těchto orgánů, v rámci soutěže studenti hlasovali a upravovali směrnici o shromažďování osobních údajů. Tu dostali předem k prostudování a na místě se již jen podávaly pozměňovací návrhy a hlasovalo se o jejich přijetí. Členové parlamentu byli též předem přiděleni do frakce, kterou měli zastupovat. Studenti, kteří byli v Evropské radě, si již při přihlašování do soutěže vybrali stát, za který budou vstupovat a obhajovat jeho zájmy.
Ocenění studenti dostali zajímavé a hodnotné ceny. Druhá místa získala fitness náramek a poukázku v hodnotě 300 Kč, vítězové pak stan a poukázku hodnoty 500 Kč. Z prvního místa Šárka a Jan postoupili do republikového kola, které proběhne v Praze začátkem podzimu. Pro všechny studenty, i ty neumístěné, byla soutěž zajímavou a přínosnou zkušeností a příští rok se hodlají zúčastnit znovu.
Šárka Löffelmannová


Navrhni projekt 2015

Navrhni projekt je soutěž, kde si mohou účastníci vyzkoušet, jak sestavit projekt z evropských peněz. V letošním roce jsme poslali do okresního kola 3 soutěžní práce:
•    Ochrana ohrožených druhů (autoři: Vasil Kostin + Jana Vysloužilová)
•    Transformace veřejného prostoru v Městských sadech v UL na multigenerační centrum zábavy (autorky: Sára Gerychová + Šárka Löffelmannová) – 4. místo v regionálním kole
•    Program pro zlepšení informovanosti v oblasti hromadné migrace a zlepšení podmínek pro integraci imigrantů (autoři: Viktor Licek + Ondřej Wolf) – 2. místo v regionálním kole
Děkujeme za reprezentaci!
Mgr.Skalská

Literární Ústí

Soutěž Literární Ústí je zaměřena na žáky základní a středních škol – v letošním roce měli účastníci na výběr tato témata:
•    Cesta do pravěku aneb Pohádka o založení města Ústí nad Labem (povídka)
•    Horor z ústecké chemičky (báseň)
•    Bezpeční Ústí je sen (fejeton)
Umístění našich studentů:
I.kategorie
báseň:      Tomáš Hájek – 1. místo
                   Veronika Heide – 2. místo
fejeton:      Adam Štelzig – 1. místo
                   Zuzana Hudská – 2. místo
II.kategorie
báseň:         Pavlína Faltínová – 1. místo
                     Hana Volejníková – 2. místo
III.kategorie
povídka:     Robin Braun – 1. místo
                    Karolína Kýčková – 2. místo
báseň:        Natálie Pavelková – 3. místo

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr.Skalská

Přehlídka dětských divadelních souborů - 24. 10. 2015

Žáci kvarty již druhým rokem pracují s loutkovým divadlem, které získali z projektu Extra třída.  Dne 24. 10. 2015 se zúčastnili regionálního kola přehlídky divadelních souborů Pionýrský sedmikvítek a v kategorii loutkového divadla vyhráli. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci Jakubovi Kohoutovi, Janu Koudelkovi, Tomáši Svítilovi, Jaroslavu Dobiášovi a Michalu Vaňurovi!

Mgr.Skalská

Oblastní kolo na mistrovství škol v logické hře PIšqworky 2015

V úterý 27. října 2015 reprezentovaly naši školu čtyři družstva, aby změřila své síly s ostatními ústeckými středoškoláky.
Mugiwaři pod taktovkou Luboše - Ngia Ha Duce obsadili první místo, Skupina FED KRÚ Jakuba Khana získala čtvrté místo.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za vzornou reprezentaci školy a zveme je k dalšímu klání v zase za rok…
Mgr. Květa Řádková

Školní kolo "PIšQworky 2015" - říjen 2015

Ve středu 7. 10. 2015 se opět sešli fandové křížků a koleček. Konalo se školní kolo hry „piškvorky“, kterého se účastnilo 38 studentů. Všichni statečně bojovali, někteří až do pozdních odpoledních hodin. Do oblastního kola se nominovaly čtyři skupiny:

1.       skupina 2.       skupina 3.       skupina 4.       skupina
MUGIWARA FED KRÚ PIŠKVORKÁŘI UNICORN
Nghia Ha Duc, V7.A Khan Jakub, V4.A Krahulík Matyáš, 2. B Králová Barbora, 2. D
Podolský Miloš, V7.A Ježek Jan, V7.A Nováková Šárka, 2. B Pospíšil Marek, V7.A
Krýsl Ondra, 2. B Zemaník Martin, 4. B Moc Matyáš, V3.A Jirátová Pavlína,  V5.A
Strnad Ondra, 3. A Zahradník Aleš, 4. B Ebermann Pavel, V3.A Rosenbergová Veronika,  V5.A
Pham David, V6.A Kostin Vasil, 4. B Jirešová Karolína, 2. B Vlk Matěj, 1. B

Oblastní kolo proběhne 27. října 2015 v 8:30, na Gymnáziu a SOŠ Dr. V. Šmejkala, Stavbařů 5,
Ústí nad Labem. Držíme palce!
Mgr. Lenka Brůhová

Spotřeba pro život - červen 2015

Spotřeba pro život je název mezinárodní soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Hlavním tématem bylo „Proč potřebujeme a jak využíváme finanční gramotnost.“ Vyhodnocení dlouhodobé soutěže proběhlo v červnu 2015. Kolektiv tvůrců ze třídy V5.A pod vedením Barbory Koudelkové získal v konkurenci 47 soutěžních prací skvělé 4. místo!
Děkujeme za reprezentaci školy.
Na práci se můžete podívat ZDE.
Mgr. Skalská

Hala roku junior - červen 2015

V letošním školním roce jsme se (naprosto nezkušení v oboru stavitelství) zúčastnili
celostátní soutěže „ konstrukce dřevěného nosníku“, kterou každoročně pořádá Stavební fakulta ČVUT Praha. Vytvořili jsme pracovní tým Břehofuk s. r. o. a dlouhé čtyři měsíce jsme se věnovali plánování, pokusům i samotné stavbě. Náš nosník, do kterého jsme vkládali velké naděje, bohužel selhal v maličkostech…
Ve velké konkurenci asi 50 týmů převážně ze středních stavebních škol jsme se umístili na 8. místě.
Pokud si chcete náš model prohlédnout, stačí zajít do druhého patra budovy C před učebnu fyziky, kde je vystaven. Rádi poradíme komukoli, kdo by chtěl zkusit v příštích ročnících překonat náš výkon a všem ukázat co všechno Jatečka dokáže. Stránky ČVUT ZDE a výsledková listina ZDE.
Kryštof Břehovský, V8.A a Jan Fukač, 4.C

Europasecura 2015 – květen

V celostátní soutěži Europasecura 2015, která se konala v květnu tohoto roku, naše tři soutěžní družstva postoupila do druhého kola (soutěž řeší otázky bezpečnosti světa, roli Evropské unie a Severoatlantické aliance).
V krajském kole – ústní obhajobě se umístilo na neoficiálním druhém místě družstvo ve složení:
Anežka Dašková, Marek Pospíšil a Šárka Löffelmannová
Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Skalská

Voda pro budoucnost

Soutěž Voda pro budoucnost u příležitosti Světového dne vody 2015 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Byl to již 9. ročník soutěže, která se snaží přiblížit vodu a vodní hospodářství každý rok z jiného úhlu pohledu. Tématem letošního roku se stalo heslo „Voda a udržitelný rozvoj". Do této celostátní literární soutěže se zapojilo také 9 žáků z naší školy.
Mgr. Skalská

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2015

Dne 9. dubna 2015 se žáci Martin Votroubek, Aleš Veselka, Matouš Koleček, Marek Pospíšil, Gleb Kirillov a Albert Pšenička zúčastnili regionální soutěžní simulace jednání EU. V konkurenci 28 soutěžních týmů se dvojice Martin Votroubek a Aleš Veselka umístila na 3. místě.
Mgr. Skalská

Studentská Agora 2015

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili regionálního kola debatní soutěže týmů Studentská Agora 2015, které se uskutečnilo dne 1. dubna 2015 v Liberci. Po statečném výkonu do celostátního kola ale naši žáci nepostoupili.
Mgr. Skalská

Bohouš a Dáša mění svět 2015

O úspěch v literárně výtvarné soutěži Bohouš a Dáša mění svět 2015 se zasloužili žáci primy J. Procházka, T. Nagozenski a T. Hájek, kteří postoupili do celostátního kola soutěže s komiksem Dědův hamburger a získali 3. místo. Blahopřejeme s děkujeme za reprezentaci školy! Náhled komiksu ZDE.
Mgr. Skalská

Olympiáda lidských práv

Této celostátní soutěže jsme se v letošním roce účastnili poprvé. Cílem soutěže je podpořit zájem studentů o problematiku lidských práv. Do finálového kola, které se uskutečnilo v Praze, se probojovali tři naši žáci (V. Kramperová, M. Sauer a M. Pospíšil), jejichž výkony bohužel nestačily na oceněná místa. Za reprezentaci školy děkujeme!
Mgr. Skalská

Zobrazit