Poslední úprava: Svoboda dne 19.10.2018

Mini Jatečka Games - říjen 2018

V prvním říjnovém týdnu jsme s kolegyní M. Zimovou uspořádaly přírodovědnou soutěž pro naše nejmladší žáky. Na deseti stanovištích se zamýšleli nad významem vody v přírodě, jak poskytnout první pomoc, určovali pobytová znamení živočichů, světové strany a byla tu i trocha chemie v podobě určování látek v „elixíru mládí“. Počasí nám přálo a tak jediná vada byla ta, že se soutěž koná jen jednou do roka.
Mgr. P. Matesová


Národní kolo Zlatého listu – červen 2018

Národní kolo 46. ročníku Zlatého listu proběhlo v termínu 18. – 23. 6. 2018 u Štramberka. Naši žáci v kategorii starších obsadili krásné sedmé místo. Gratulujeme!
Více na: https://www.zlatylist.cz/narodni-kolo/
Mgr. P. Matesová


Mini Globe Games – květen 2018

I letošní rok jsme se zúčastnili soutěže Mini Globe Games. Již po jedenáct let má pevnou strukturu, probíhá na 10 stanovištích v místních sadech za výrazné pomoci místních žáků. Témata se každým rokem obměňují, například letos jsme si opakovali půdní živočichy, exogenní procesy, nebo poznatky o pylech a biodiverzitě. Letošní  soutěžící vzešli z naší soutěže, která probíhala v září.
Mgr. P. Matesová

Dne 24. května jsme brzy ráno vyjely na soutěž do Kadaně. Už ve vlaku jsme potkávaly naše soupeře, ale strach jsme neměly. Na většině z deseti stanovišť se nám bodově dařilo a skončily jsme jako první (i když o půl bodu) a chlapecký tým v kategorii starších skončil druhý. Pak nás čekala cesta vlakem zpátky domů. Moc se nám tam líbilo a doufáme, že příští rok pojedeme znovu.
Laubová, Stanková a Synáčková, V2.A


Zlatý list - duben 2018

Dne 14. 4. 2018 se v okolí hradu Střekov konala soutěž Zlatý list, které se účastnilo 6 týmů z malého gymnázia. Umístili jsme se jak v kategorii Mladší (prima - tým "KiwiKiwi" - 2. místo), tak v kategorii Starší (tercie - tým "Nejkulaťoulinkatější" - 3. místo; tercie a kvarta - tým "Veroniky tým" - 1. místo).
Veroniky tým dále postupuje do národního kola, které se uskuteční v červnu ve Štramberku.
Gajdoš M., V4.A


Ekologická olympiáda – říjen 2017

O víkendu 13. - 15. října se dvě družstva z naší školy zúčastnila krajského kola ekologické olympiády v Teplicích. Soutěž byla zahájena v pátek za přítomnosti ministra pro životní prostředí Mgr. Richarda Brabce. V pátek jsme také absolvovali první část soutěže, což byl poznávací test s 6 tematickými okruhy a teoretický test o 100 otázkách. V sobotu nás čekali dva úkoly praktické. Prvním úkolem bylo vytvoření ankety ohledně odpadové problematiky ve městě Teplice. Úkolem druhým byl pak návrh rekultivace a revitalizace přilehlého zámeckého parku. Na oba tyto úkoly byly poskytnuty 4 hodiny. Tým ve složení F. Danihelík (1.A), K. Kurendová (1.A) a E. Straková (1.A) obsadil krásné 11. místo. Tým druhý ve složení M. Musilová (V5.A), A. Fajstaver (V5.A) a J. Dobiáš (V6.A) se umístil na 18. místě. Foto1 + Foto2
A.Fajstaver, V5.A


Mini Jatečka Games – září 2017

Na konci září se na naší škole uskutečnil první ročník přírodovědné soutěže, kterou jsme si pojmenovali Mini Jatečka Games. Na deseti stanovištích se postupně prostřídalo 30 týmů z primy až kvarty. Vyzkoušeli si poznávat živočichy podle jejich tělního pokryvu, změřit výšku stromů, vytřídit správně odpad nebo vést diskuzi o významu lesa. Soutěž byla žáky hodnocena velice kladně zejména proto, že probíhala venku a něco nového se dozvěděli. Foto1 + Foto2 + Foto3
Mgr. P. Matesová


Mini GLOBE Games

Ve čtvrtek 1.6.2017 se uskutečnila soutěž Mini GLOBE Games v Kadani. Soutěžily tříčlenné týmy ve 2 kategoriích (1. kategorie - 6-7.třída, 2. kategorie8.-9. třída). V každé kategorii bylo asi 15 škol z celého ústeckého kraje. Žáci plnili v časovém limitu 10 úkolů, které se týkaly přírodních věd (hlavně ekologie). Stanoviště byly rozmístěny po celém kadaňském parku. V druhé kategorii se vybraní žáci ze třídy V3.A umístili na 2. místě. Soutěž se nám velmi líbila. FOTO1 + FOTO2
Eliška Dobnerová, V3.A


Soutěž "Víš, kde žiji?" – duben 2017

Soutěže "VÍŠ, KDE ŽIJI?" vyhlašuje Krajská skupina Klubu ekologické výchovy Ústeckého kraje. Posláním soutěže je zviditelnění kulturních památek, přírodních a jiných zajímavostí z okolí místa, ve kterém žijeme. Letošního osmého ročníku se poprvé zúčastnila i naše škola. Filip Danihelík z kvarty si společně s Karolínou Kurendovou ze ZŠ Povrly vybral Kozí vrch. Obhajoby se konaly na Magistrátu města Mostu společně s ekologickou konferencí. V kategorii středních škol tým získal druhé místo. Blahopřejeme!
Mgr. Pavla Matesová


Vědomostní soutěž projektu Emise (finále) - duben 2017

V lednu jsme úspěšně absolvovali okresní kolo vědomostní soutěže GYMKOM, která je součástí projektu Emise. Obě tříčlenná družstva složená z žáků kvarty postoupila do celostátního finále, které proběhlo 25. 4. 2017 na Slezském gymnáziu v Opavě. Vyrazili jsme o den dříve a během pětihodinové cesty vlakem jsme si ještě opakovali učivo. V průběhu úterního dopoledne jsme řešili úlohy, které se týkaly biologie, zeměpisu, chemie, matematiky a fyziky. Kromě vyplňování testových otázek jsme si vyzkoušeli práci s kalorimetrem, zkoumali jsme chemické vlastnosti látek a poznávali organizmy. Náš tým ve složení F. Danihelík, A. Kimlová, A. Fajstaver se umístil na 2. místě, J. Bílý, P. Ebermann a V. Saidl obsadili místo 5. Soutěž se v letošním roce pro nás konala poprvé, ale budoucí kvarta se má na co těšit.  
A.Kimlová, autor fotografie P. Matesová


Zlatý list - duben 2017

Na letošní 45. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list jsme vyslali zabojovat tři družstva. Družstvo mladších se umístilo na pěkném desátém místě. Hlídky starších (7. - 9. třída ZŠ) obsadily druhé a třetí místo s minimálními rozdíly na první příčku. Na fotografiích jsou členové nejúspěšnějšího týmu ve složení: Filip Danihelík, Tereza Kokšalová, Michaela Musilová, Aleš Fajstaver, Pavlína Faltínová a Aneta Pražáková.
Žákům tímto blahopřejeme a těšíme se na další ročník. Diplomy ZDE a ZDE.
Mgr. P. Matesová


Vědomostní soutěž projektu Emise - leden 2017

Do okresního kola soutěže GYMKOM, která spadá do projektu „Emise“ Slezského gymnázia v Opavě, jsme vyslali dvě tříčlenná družstva. Soutěž byla rozdělena do tří stanovišť. Jedno z nich bylo zaměřené na matematiku, další na zeměpis a biologii a třetí byl praktický laboratorní úkol. V laboratorním úkolu jsme pozorovali reakce surovin s octem a sodou a určovali jejich pH. Zbytek probíhal formou testů. Tým ve složení J. Bílý, P. Ebermann a F. Šípal soutěž vyhráli, na druhém místě skončili F. Danihelík, A. Fajstaver a A. Kimlová. Na konci dubna se bude konat celorepublikové finále v Opavě, držíme palce!
Mgr. P. Matesová a F. Danihelík, V4.A
autor fotografií A. Fajstaver, V4.A


Soutěž ve sběru baterií a akumulátorů - listopad 2016
I letos jsme se zúčastnili podzimní sběrové soutěže v rámci programu Recyklohraní. Obě kategorie ovládla třída 3.B - vítěz jak za týmy, tak jednotlivce (K. Rodová). Celkově se vybralo 57,1 kg sběru. Všem zúčastněným děkujeme.  
Mgr. P. Matesová
autor fotografie Mgr. A. Tlustá


Recyklace s vtipem aneb ze starého nové - říjen 2016
Dne 8. 10. jsem se společně s hrstkou studentů z našeho gymnázia účastnil česko-německého workshopu v Domě dětí. Cílem bylo společně se studenty z Německa využít nepotřebný papír k tvorbě různých výrobků. Pro zklamání většiny zúčastněných nikdo z našich sousedů nepřijel. I tak se nám pár kousků podařilo vytvořit.
J. Koudelka, V5.A
autor fotografie P. Matesová


Ekologická olympiáda v Kadani - říjen 2016
O víkendu 14. – 16. října se tři družstva z naší školy zúčastnila celovíkendové ekologické olympiády v Kadani. Hned v pátek jsme měli splnit teoretickou část soutěže, tj. teoretický test a poznávačku. Druhý den se plnily dva praktické úkoly, což v našem případě znamenalo poptat se občanů, jak vidí rekultivaci v okolí Kadaně a jako druhý úkol jsme dostali navrhnout naučnou stezku v místním parku. Družstvo ve složení Eliška Vinická, Denisa Svobodová a Ondřej Strnad skončilo na hezkém 10. místě!
D. Svobodová, 4.B
autor fotografií PaedDr. J. Eichler


Úklid okolí Jatečky - říjen 2016
Projekt v rámci celorepublikové akce 72 hodin si kladl za cíl zlepšit okolí školy. Ta se nachází v městské periferii a často se setkáváme s nepořádkem. Touto akcí jsme na tento problém chtěli upozornit a začít ho řešit.
Projekt jsme nakonec rozšířili i na vlastní pozemek školy, kde jsme provedli údržbu naučné stezky, například tím, že jsme doplnili nové stromky do části, která se věnuje výškovým vegetačním stupňům naší republiky.
Chtěla bych tímto poděkovat dobrovolníkům: V. Černé, M. Hájkové, E. Poživilové a A. Vonešové z 2.D.
Stránky akce: https://www.72hodin.cz/2016/
Mgr. P. Matesová - fotografie


Naučná stezka v areálu školy - červen 2016
V areálu školy jsme vybudovali "naučnou stezku" tematicky zaměřenou na Ústecký kraj. Na osmi tabulích se věnujeme především přírodním podmínkám kraje. Textovou část jsme doplnili vhodnými pomůckami. Například tabule charakterizující místní podnebí je doplněna meteorologickou budkou s elektronickou meteorologickou stanicí. Zajímavé je i stanoviště popisující faunu s ptačími krmítky a budkami. Sice se nám tu ještě žádný opeřenec nezabydlel, ale krmení úspěšně mizí. Nejnáročnější bylo vybudovat prostor, na kterém vysvětlujeme princip výškové stupňovitosti. Ve svahu jsme vysázeli mladé duby, buky, jedle a borovice. O výsadbu se průběžně staráme. Ke všem zastávkám jsou připraveny pracovní listy, proto neváhejte náš projekt navštívit.
Mgr. P. Matesová


 

Zobrazit