Poslední úprava: Svoboda dne 9.10.2018

Škola je zapojena do projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ  na základě výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Název projektu školy:  PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ  
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008117
Datum zahájení projektu: 1.2.2018
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.1.2020

Cílem projektu je rozvoj oblastí prostřednictvím zvolených šablon (III/2.1 , III/2.2, III/2.3, III/2.9 III/4.1) Dále zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích podpořením profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Na tento projekt je poskytována
finanční podpora od EVROPSKÉ UNIE.


Výzva č.56

V rámci výzvy č.56 naše škola obdržela finanční podporu  individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Využili jsme šablonu č.4 na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Uskutečnily se dva pobyty pro celkem 70 žáků. Do Rakouska na pětidenní pobyt vyjelo 30 žáků (30.11.2015 – 4.12.2015). Cílem cesty byla Vídeň, ale žáci navštívili také klášter Melk, údolí Wachau, Krems. Ostatních 40 žáků vyjelo na sedm dní do Velké Británie. V termínu 1.12.2015 – 7.12.2015 navštívili zejména Londýn, ale také Bromley, Oxford, Brighton, Winsdor. Byly vybráni žáci 3., 4. ročníků, septimy a oktávy, kteří mají dostatečné jazykové vybavení, německý a anglický jazyk studují. Součástí pobytu byla také výuka jazyka v místní vzdělávací instituci. Dalším kritériem byly studijní výsledky žáků. Projekt „Rozšíření jazykových kompetencí žáků“ přispěl k naplnění školního vzdělávacího plánu, oba pobyty byly vydařené.


Naše gymnázium je zapojeno do projektu

"DOTYK"

Pro více informací klikněte na logo.


 

 

 

 


 

Český model amerického kongresu - září 2018

Od 9. do 14. září 2018 se dva žáci naší školy (Aleš Fajstaver a Tomáš Kolařík) zúčastnili akce s názvem Český model amerického kongresu, který pořádá Centrum politických studií. Šlo o simulované jednání amerického kongresu. Účastníci si mohli vyzkoušet role poslanců, senátorů, novinářů, lobbistů a ministrů. Oba zástupci gymnázia pak zasedli ve Sněmovně reprezentantů ve Výboru pro zahraniční vztahy a věnovali se diplomacii nejmocnějšího státu světa. Tento projekt si zakládá na autentičnosti a věrohodnosti a tomu odpovídala i úroveň jednání a existence Etické komise. Pořadatelský tým se snaží o zlepšení komunikačních a rétorických dovedností účastníků. Zároveň se snaží dostat do povědomí fungování kongresu USA.
Mgr. Skalská


Projekt "Grenzenlos" ("Bez hranic") - březen 2018

V březnu roku 2018 se, z popudu paní učitelky němčiny Šárky Hujové, zapojila naše kvinta do projektu "Grenzenlos" ("Bez hranic"), organizovaného Goethe institutem v Praze na podporu výuky německého jazyka pro studenty z různých koutů světa. Do projektu se s námi zapojili studenti z Německa, Maďarska a Polska.
Mohli jsme si vybrat z několika různých formátů a zvolili jsme si interview. Rozdělili jsme se do tří skupin o pěti lidech, z nichž každá spolupracovala s jednou zemí.  Nejprve jsme si zvolili téma a k němu vymysleli třicet otázek, které jsme následně umístili na stránky Goethe institutu pro studenty z ostatních zemí. Zpracovali jsme témata škola pro Německo, všeobecná třídní statistika pro Maďarsko a křesťanské svátky pro Polsko.  Pak už jen stačilo počkat na jejich otázky pro nás. Ty jsme ve skupinách následně zpracovali formou videa, kde jsme v němčině odpovídali na jimi zaslané otázky, a hotová videa jsme potom poslali spolupracujícím zahraničním třídám. To samé udělali oni a my jsme potom z jejich odpovědí na naše otázky vypracovali text v němčině, ve kterém jsme jejich interview shrnuli po technické i jazykové stránce.
Měli jsme možnost si procvičit a zdokonalit němčinu, poznat jiné národy a jejich kulturu, a především si užít spoustu zábavy. Videa k projektu s odkazem na youtube ZDE, ZDE a ZDE.
Němčináři z V5A


Projekt Extra třída 2017

Žáci tercie se v roce 2016/2017 zúčastnili dalšího ročníku projektu Extra třída, který připravil a finančně podpořil Nadační fond Tesco. Naši žáci připravili projekt s názvem "Galerie Gymjat", ve kterém vytvořili výstavu fotografií. Mapovali zajímavá místa minulosti i současnosti v Ústí nad Labem. Výstava byla instalována také v ZŠ Trmice a Domově seniorů V Klidu.
Mgr.Skalská

Zobrazit