Poslední úprava: Svoboda dne 1.2.2018

Škola je zapojena do projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ  na základě výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Název projektu školy:  PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ  
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008117
Datum zahájení projektu: 1.2.2018
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.1.2020

Cílem projektu je rozvoj oblastí prostřednictvím zvolených šablon (III/2.1 , III/2.2, III/2.3, III/2.9 III/4.1) Dále zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích podpořením profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Na tento projekt je poskytována
finanční podpora od EVROPSKÉ UNIE.


Výzva č.56

V rámci výzvy č.56 naše škola obdržela finanční podporu  individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Využili jsme šablonu č.4 na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Uskutečnily se dva pobyty pro celkem 70 žáků. Do Rakouska na pětidenní pobyt vyjelo 30 žáků (30.11.2015 – 4.12.2015). Cílem cesty byla Vídeň, ale žáci navštívili také klášter Melk, údolí Wachau, Krems. Ostatních 40 žáků vyjelo na sedm dní do Velké Británie. V termínu 1.12.2015 – 7.12.2015 navštívili zejména Londýn, ale také Bromley, Oxford, Brighton, Winsdor. Byly vybráni žáci 3., 4. ročníků, septimy a oktávy, kteří mají dostatečné jazykové vybavení, německý a anglický jazyk studují. Součástí pobytu byla také výuka jazyka v místní vzdělávací instituci. Dalším kritériem byly studijní výsledky žáků. Projekt „Rozšíření jazykových kompetencí žáků“ přispěl k naplnění školního vzdělávacího plánu, oba pobyty byly vydařené.


Naše gymnázium je zapojeno do projektu

"DOTYK"

Pro více informací klikněte na logo.


 

 

 

 


 

Projekt Extra třída 2017

Žáci tercie se v roce 2016/2017 zúčastnili dalšího ročníku projektu Extra třída, který připravil a finančně podpořil Nadační fond Tesco. Naši žáci připravili projekt s názvem "Galerie Gymjat", ve kterém vytvořili výstavu fotografií. Mapovali zajímavá místa minulosti i současnosti v Ústí nad Labem. Výstava byla instalována také v ZŠ Trmice a Domově seniorů V Klidu.
Mgr.Skalská

Zobrazit