Úplná adresa organizace, doručovací adresa:
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem

Identifikátory:
IČO: 44 55 54 23
IZO: 000 081 931
REDIZO: 600 011 321

Elektronická adresa podatelny:
sekretariat@gymjat.cz
(tato adresa je považována za adresu elektronické podatelny)

Identifikátor datové schránky:
Pgww742

Osoba pověřená obsluhou datové schránky:
Kotlíková Lucie – sekretářka gymnázia
Tel.: 474 774 200

Úřední hodiny Po – Pá:
10.05 – 10.25
13.00 – 14.30

Přehled datových formátů el. dokumentů, které lze přijmout:
Škola přijímá datové dokumenty ve standartních formátech (*.pdf, PDF/A*.docx, *.xlsx) na běžně používaných nosičích (CD, DVD, USB flash disk). V případě pochybností o vhodnosti použití formátů datových dokumentů a technických parametrů nosičů dat kontaktujte sekretariát školy.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:
Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:
Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Skrýt