Poslední úprava: Svoboda dne 23.5.2017

Soutěž "Máš umělecké střevo?"

V pátek 12. května proběhlo finále soutěže v Galerii Rudolfinum. Představeno bylo 25 vybraných projektů z celé České republiky. Soutěž přibližuje současné výtvarné umění studentům středních škol.  Studentské práce hodnotila odborná porota v čele s výtvarníkem Richardem Loskotem, letošním finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Letošní již osmý ročník soutěže „Máš umělecké střevo?“ se zaměřil na aktuální téma Hranice. Studenti měli za úkol zamyslet se nad smyslem a podobou hranic v době globalizace, ale také rostoucí tendence vymezování národních rozlišností. Médium, technika i umělecký postup byl zcela libovolný. Výsledný umělecký projekt představili studenti před odbornou porotou, která vybrala nejlepší zpracování zadaného tématu. Finalisté mohli svá díla vystavit v prostorách Artparku v Galerii Rudolfinum.
Do soutěže se letos přihlásilo více než 80 skupin z přibližně 40 škol po celé České republice. Ze semifinálových kol postoupilo 25 nejzajímavějších projektů, z nichž ten nejlepší vybrala odborná porota složená ze zástupců prestižních uměleckých institucí, jako je Společnost Jindřicha Chalupeckého, Moravská galerie, Národní galerie, Centrum současného umění DOX a Galerie Rudolfinum. V čele poroty zasedl výtvarník Richard Loskot, letošní finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Robin Braun z 2.D získal druhé místo v soutěži! Gratulujeme!
Mgr. Lexová


Zpráva o soutěži "Staň se na den tvůrcem evropské politiky"

Po úspěšném absolvování regionálního kola "Staň se na den tvůrcem evropské politiky", se žáci našeho gymnázia dne 1. 12. 2016 zúčastnili i kola celostátního. Šárka Löffelmannová a Jan Kmínek vybojovali třetí místo.
Stejně jako v regionálním kole, i zde se opět jednalo o simulaci zasedání rady EU a Evropského parlamentu. Našim studentům byla vylosovaná levicová frakce GUE/NGL  a Polsko. Projednával se návrh na upravení směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996. Rada a parlament měly nejdříve oddělená jednání a po konečném hlasování jednaly ještě mezi sebou. Oba studenti měli těžká stanoviska, jelikož byli pro zrušení celého návrhu a byli tak proti všem ostatním. Evropská komise nebyla nadšena z nápadu na zrušení celého návrhu a ponechání staré směrnice. I přes tyto komplikace se však Šárka s Janem dokázali umístit na krásném třetím místě a obdrželi hodnotné ceny- dvoutisícové poukázky do internetového obchodu Alza a pro školu cenné body do Dobré školy.
Na jaře roku 2017 se bude konat další ročník této soutěže, a proto bychom byli rádi, kdyby se opět zapojili studenti našeho gymnázia a zopakovali úspěchy letošních účastníků.
Šárka Löfellmannová

Mini Globe Games 2016

Letos jsme se s naším týmem ve složení Jan Licek, Jan Koudelka a Michal Vaňura již po třetí a naposled zúčastnili krajské soutěže Mini Globe Games v Kadani, ve které jde především o znalosti biologie, chemie, zeměpisu a angličtiny. Po loňském 3. místě a předloňském 2. byl cíl pro tento rok zvítězit. To se povedlo s naprostým přehledem. Zlatou tečkou bylo ještě vítězství týmu sekundy v mladší kategorii. Soutěž jsme si užili a doporučuji ji celému malému gymnáziu pro příští rok.
Jan Koudelka, V4.A

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - 2016

Archimediáda: ve středu 18. 5. 2016 proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G, kterého se zúčastnilo 15 soutěžních družstev žáků ze 7. tříd a naší sekundy. Po čtyřhodinovém maratonu, kdy žáci vyplňovali test ze všech oblastí fyziky a museli ukázat i svou zručnost při laboratorní práci, jsme „získali“ druhé (Veronika Heide a Zuzana Hudská), třetí (Matěj Gajdoš, Jan Josef Němec, Samuel Kubec a sedmé místo (Pavel Šmíd, Zuzana Hybnerová, Matyáš Adam Michel)
Výsledková listina vyšších kol, kde studenti soutěží již "sami za sebe":
OKRESNÍ KOLO
kategorie F (23. 03. 2016) – první místo obsadil Jakub Bílý, třetí místo Anna Kimlová, oba z V3A
kategorie E (23. 03. 2016) – druhé místo obsadil Marek Heide z V4A
KRAJSKÉ KOLO
kategorie E (20. 04. 2016) – druhé místo obsadil Marek Heide z V4A
kategorie D (29. 04. 2016) – čtvrté místo obsadil Jakub Hercík z V5A
Kategorie C, B (29. 04. 2016) – školu velmi dobře reprezentovali Petra Šnoblová z 2C a Jan Kmínek z V7A
Studentům tímto blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. Květa Řádková

Mladí občané - média

Na konci dubna, přesněji 25. – 28. 4 2016 se konal další soutěžní projekt od organizace Mladí občané, tentokráte se zaměřením na média. Na pobyt do Prahy se vydali Viktor Licek, Šárka Löffelmannová, Ondřej Wolf a Jan Renner. Pro Ondřeje a Jana byl projekt Média již pátou akcí tento školní rok, kvůli tomu také dostali zvláštní osvědčení, jelikož se zúčastnili všech projektů, které se konaly.
Aby se žáci dostali na tento projekt, museli nejdříve napsat esej na téma „Co pro vás znamenají média a odkud čerpáte informace“. Eseje byly následně pročítány a selektovány odbornou komisí, která posoudila díla našich studentů jako vhodná pro postup do celostátního kola projektu.
Studenti přijeli do Prahy v pondělí dopoledne a ihned po ubytování začal program. Ten byl každý den nabytý zajímavými hosty a jediná hodina nebyla promrhaná. Studenti měli možnost setkat se s profesionály ve svém oboru. Hosty na projektu byli novináři, moderátoři, politici a mnoho dalších (M. Wollner, J. Prchal, P. Novotný, J. Farský a mnoho dalších).
Témata debat byla velmi různorodá, s odborníkem na hoaxy se probírala nedůvěryhodná a zmanipulovaná média, s Pavlem Novotným moc bulváru, s J. Prchalem vznik volební kampaně pro Ano. Aby nebyl celý projekt pouze teoretický, v úterý měli studenti možnost si sami zahrát roli novináře. Ústecká parta se vydala na turnaj v tenise, kde si zkoušela natočit reportáž. V rámci takové simulace studenti narazili i na velmi zajímavé lidi, kteří se do reportáží hodili jako nikdo jiný. Skupina, která zjišťovala názor veřejnosti na média a to, odkud přejímají lidé informace, narazila na pana Veselovského a studenti, kteří dělali reportáž o výročí výbuchu Černobylské elektrárny, oslovili pána, který je přední český odborník na jadernou energetiku.
Po čtyřech dnech zabývání se novinařinou někteří stále přemýšlí o žurnalistické kariéře. Konec projektu byl zakončen prohlídkou nového studia rádia Wave. Díky organizátorovi projektu Ladislavovi Novákovi, který ve Wavu pracuje, se studenti mohli podívat i do nového nahrávacího studia, kde si Šárka Löffelmannová a Jan Renner mohli na vlastní kůži vyzkoušet pozici v přímém přenosu. Projekt byl opět jeden z velmi přínosných a díky zkušenostem se nyní všichni zúčastnění studenti naší školy stali sami Mladými občany a další projekty budou organizovat již sami. V nejbližší době i na naší škole uspořádají debatu s mladými politiky, aby tak navnadili studenty k zájmu o politiku a dění v naší republice i ve světě.
Šárka Löffelmannová

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

7. dubna 2016 se na magistrátu města Ústí nad Labem proběhlo krajské kolo soutěže: Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Té se zúčastnili i studenti našeho gymnázia, jmenovitě Jan Kmínek, Šárka Löffelmannová, Martin Votroubek, Aleš Vesekla, Viktor Licek, Ondřej Wolf, Jan Renner a Matěj Ščerba. Nejenže jsme v soutěži jako škola měli největší zastoupení, ale byli jsme také velmi úspěšní. Studenti Šárka Löffelmannová a Jan Kmínek simulaci vyhráli a na druhém místě se umístili Martin Votroubek a Aleš Veselka.
Soutěž měla simulovat zasedání Evropského parlamentu a Evropské rady. Soutěžní dvojice byla rozdělena a každý člen byl přiřazen do jednoho z orgánů. Simulované zasedání vrcholných unijních institucí mělo studentů, přiblížit reálné fungování těchto orgánů, v rámci soutěže studenti hlasovali a upravovali směrnici o shromažďování osobních údajů. Tu dostali předem k prostudování a na místě se již jen podávaly pozměňovací návrhy a hlasovalo se o jejich přijetí. Členové parlamentu byli též předem přiděleni do frakce, kterou měli zastupovat. Studenti, kteří byli v Evropské radě, si již při přihlašování do soutěže vybrali stát, za který budou vstupovat a obhajovat jeho zájmy.
Ocenění studenti dostali zajímavé a hodnotné ceny. Druhá místa získala fitness náramek a poukázku v hodnotě 300 Kč, vítězové pak stan a poukázku hodnoty 500 Kč. Z prvního místa Šárka a Jan postoupili do republikového kola, které proběhne v Praze začátkem podzimu. Pro všechny studenty, i ty neumístěné, byla soutěž zajímavou a přínosnou zkušeností a příští rok se hodlají zúčastnit znovu.
Šárka Löffelmannová

Zobrazit