Informace o využití průkazů ISIC pro nárokování nově zaváděné slevy pro studenty ve veřejné dopravě...

Sleva v dopravě začne platit od 1. září 2018, činí 75% z ceny běžného jízdného a dostane ji každý cestující ve věku od 6 do 18 let a každý žák/student od 18 do 26 let. Tyto podmínky platí ve veřejné linkové a železniční dopravě, a to bez omezení cíle cesty a bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nová sleva tedy ruší dosavadní systém žákovského jízdného.
V MHD obecně řečeno tato sleva neplatí, ale v Ústeckém kraji se několik měst rozhodlo kompenzovat slevy i v městské dopravě. Jedná se o tato města: Děčín, Teplice, Ústí nad Labem, Bílina, Varnsdorf, Chomutov, Litvínov a Most.

Prokázání nároku na slevu:
1. Cestující ve věku 6 – 15 let nárok na slevu neprokazují. Přesto doporučujeme mít při sobě průkaz ISIC pro případ nutnosti bližší věkové identifikace.
2. Cestující ve věku 15 -18 let prokazují věk, a to pomocí průkazu ISIC nebo jiného oficiálního dokladu.
3. Cestující ve věku 18 – 26 let prokazují status studenta, a to pomocí platného průkazu ISIC.

Možnost použití průkazu ISIC je zmíněna přímo ve výměru Ministerstva financí č. 02/2018 a blíže specifikována v Metodickém pokynu Ministerstva dopravy z 29.6.2018. Tento metodický pokyn vám posíláme v příloze.

Přiložené materiály:
•  Informační plakát
•  Vizuál průkazu ISIC
•  Zprávu ve zkrácené podobě

Zobrazit