Historie školy

1893 – 1945 německé gymnázium v různých budovách (dnes ZŠ při PF, „Zelená škola“ aj.)
1920 – 1938 české gymnázium, od roku 1926 v budově dnešní PF UJEP, ulice České mládeže
1945 obnovení českého gymnázia
1948 politické procesy, věznění některých profesorů i studentů
1953 přemístění gymnázia do Jateční ulice (druhé gymnázium na Střekově, později na Skřivánku)
1972 spojení obou gymnázií v budově v Jateční ulici
1989 vznik gymnázia z odloučeného pracoviště při SPgŠ v ulici Stavbařů