Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Právní forma organizace: Příspěvková organizace

IČO: 445 554 23 IZO: 000 081 931

Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, 400 02 Ústí nad Labem

Ředitel školy: Ing. Alfréd Dytrt

Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová

Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová

Zařazení do sítě škol: 24. června 1996

Kapacita: Počet tříd: 24 celkem: 700 žáků (stav k 30.9. 2018)

Číslo bankovního účtu: 1432411/0710 ČNB, pobočka v Ústí nad Labem

Elektronická podatelna: Datová schránka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR: Nikola Vodičková, nvodickova@toppriority.cz

 

Skrýt