Poslední úprava: Svoboda dne 13.10.2017

Knihovna

Aktuální knihovní řád přílohou.

Směrnice:

Směrnice upravující organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zobrazit