Poslední úprava: Svoboda dne 11.5.2015

Knihovna

Aktuální knihovní řád přílohou.

Směrnice:

Směrnice upravující organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 k nahlédnutí - viz. příloha

Přehled absolventů gymnázia přijatých na vysoké školy

Tabulka počtů absolventů přijatých na vysoké školy za školní rok 2012 - 2013

Zobrazit