Orgány nadačního fondu

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada má tři členy, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a odpovídá za ně. Zasedá nejméně dvakrát ročně, jednání svolává a řídí její předseda. Sbor nadačního fondu je poradním orgánem správní rady, zasedá alespoň jednou ročně. Tvoří jej zvolení zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd gymnázia a případně další osoby určené zřizovatelem.

Správní rada:
Předseda:
Šárka Plichtová
tel.: +420 603 576 671
email: sarka.plichtova@provod.cz

Členové:

MUDr. Jana Sudková
tel.: +420 000 000 000
email:

Hana Kramářová
tel.: +420 602 242 188
email: kramarova@gymjat.cz

Kateřina Fišerová
tel.: +420 723 517 353
email: kfiserova@seznam.cz

Jitka Novodomská
tel.: +420 776 786 476
email: novodomska@seznam.cz

Supervizor:
Ing. Blanka Pleschingerová
tel.: +420 475 211 914
email: pleschingerova@zuserandove.cz

Skrýt