ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY
PŘI GYMNÁZIU, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

Příjmení Jméno Titul Mandát/platnost Funkce
Businský Milan Ing. zřizovatel / od 31.5.2010  
Laňková Klára Ing. zřizovatel / od 1.2.2011  
Svoboda Marcel   zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci / od 13.12. 2011  
Rosenbergová Lucie   zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci / od 13.12. 2011  
Skalská Anna Mgr. pedagogičtí pracovníci / od 13. 12. 2011  
Zeman Viktor Mgr. pedagogičtí pracovníci / od 13. 12. 2011