PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2016 / 2017


1.9.2016   Zahájení školního roku
1.9.2016   MZ2016P – PP profilové zkoušky z IKT
1. 9. – 5. 9. 2016   MZ2016P – spádová škola – blok DT a PP společné části maturitních zkoušek
2. 9. – 8. 9. 2016   Učebnice – nižší gymnázium
4. 9. – 9. 9. 2016   Sportovní kurz – 2. ročníky a sexta
5. 9. – 9. 9. 2016   Vodácký kurz – 2. ročníky a sexta
11.9.2017   MZ2016P - uvolnění výsledků didaktických testů
13.9.2016   Burza učebnic
14.9.2016   MZ2016P - ústní maturitní zkoušky
28.9.2016   Státní svátek
26. 10. - 27. 10. 2016   Podzimní prázdniny
28.10.2016   Státní svátek
15.11.2016   Ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
17.11.2016   Státní svátek
18.11.2016   Volno z organizačních důvodů
23.11.2016   Filmové představení
23.11.2016   Klasifikační porada za 1. čtvrtletí, třídní schůzky
1.12.2016   Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ2017
21.12.2016   Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
21.12.2016   Projektový den
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017   Vánoční prázdniny
20.1.2017   Ukončení klasifikace za 1. pololetí
20.1.2017   Maturitní ples - 4.A, 4.B
24.1.2017   Den otevřených dveří 
25.1.2017   Klasifikační porada za 1. pololetí 
31.1.2017   Ukončení 1. pololetí, předání výpisu vysvědčení
3.2.2017   Pololetní prázdniny
10.2.2017   Maturitní ples - 4.C, V8.A
27. 2. – 5. 3. 2017   Jarní prázdniny
10.3.2017   Ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí 
15.3.2017   Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky
29.3.2017   Opravné zkoušky za 1. pololetí – 4. ročníky a oktáva
6.4.2017   Ukončení klasifikace za 2. pololetí – 4. ročníky a oktáva
7.4.2017   Klasifikační porada za 2. pololetí – 4. ročníky a oktáva
11.4.2017   MZ2017 – PP z českého jazyka a literatury
12.4.2017   Přijímací zkoušky - 1. termín čtyřletý obor vzdělávání
13. 4. – 14. 4. 2017   Velikonoční prázdniny
17.4.2017   Velikonoční pondělí
18.4.2017   Přijímací zkoušky - 1. termín osmiletý obor vzdělávání
19.4.2017   Přijímací zkoušky - 2. termín čtyřletý obor vzdělávání
20.4.2017   Přijímací zkoušky - 2. termín osmiletý obor vzdělávání
21.4.2017   Předání vysvědčení – 4. ročníky a oktáva
24. 4. – 28. 4. 2017   Volný týden před maturitou
2. 5. – 9. 5. 2017   MZ2017 – blok DT a PP společné části maturitních zkoušek 
11.5.2017   Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín, čtyřletý i osmiletý obor vzdělávání
12.5.2017   Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín, čtyřletý i osmiletý obor vzdělávání
15.5.2017   MZ2017 - uvolnění výsledků didaktických testů
16. 5. – 19. 5. 2017   Ústní maturitní zkoušky - 4.B, 4.C
22. 5. – 26. 5. 2017   Ústní maturitní zkoušky - 4.A, V8.A
23.5.2017   Předávání maturitních vysvědčení - 4.B, 4.C
30.5.2017   Předávání maturitních vysvědčení - 4.A, V8.A
11. 6. – 16. 6. 2017   Sportovní kurz 
11. 6. – 15. 6. 2017   Vodácký kurz 
15.6.2017   Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ2017
19. 6. – 23. 6. 2017   Učebnice – nižší gymnázium 
21.6.2017   Ukončení klasifikace za 2. pololetí
21.6.2017   Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků
25.6.2017   Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ2017P
26.6.2017   Klasifikační porada za 2. pololetí
29.6.2017   Předání učeben, organizační záležitosti
30.6.2017   Ukončení školního roku, předání vysvědčení
30.6.2017   Závěrečná porada
1. 7. – 1. 9. 2017   Hlavní prázdniny
28. 8. – 29. 8. 2017   Opravné zkoušky a dokončení klasifikace

Poznámky:   Jednodenní  exkurze dle plánů jednotlivých metodických komisí během školního
                   roku po předchozí dohodě s vedením.

Ústí nad Labem, 1.květen 2017 -  Ing. Alfréd Dytrt, ředitel gymnázia

 

Skrýt