Poslední úprava: Svoboda dne 1.6.2017

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017
Obor vzdělávání: 79 - 41 - K/81 Obor vzdělávání: 79 - 41 - K/41
Přijatí uchazeči Přijatí uchazeči
Pořadí všech uchazečů Pořadí všech uchazečů
Kritéria přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání
Dotazník               Prohlášení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci uchazečů!
Na tomto místě naleznete informace k organizaci přijímacího řízení v roce 2017 pro školní rok 2017/2018, které budou průběžně doplňovány a upřesňovány podle aktuální situace.
Přijímací řízení bude probíhat podle novelizovaných právních norem, tedy odlišně ve srovnání s podmínkami v roce 2016. V případě nejasností mne kontaktujte, abychom případné komplikace operativně překlenuli.
Přeji Vám úspěch v přijímacím řízení.

V Ústí nad Labem dne 27. 12. 2016
Ing. Alfréd Dytrt
ředitel

Zobrazit