Poslední úprava: Svoboda dne 13.10.2017
Volitelný předmět Vyučující Skupina Hod. týdně Ročník
Aplikace a tvorba WWW stránek Mgr. Šmirklová Iveta AW 3 4
Česká a světová literatura 20. století Mgr. Řízková Marcela ČSL 3 4
Dějiny kinematografie, literatura a film Mgr. Mach Marek FK 3 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Kment Ondřej KA 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Bc. Rosenbergová Lucie KA1 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Rejzková Lucie KA2 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Hajdlová Kamila KA3 2 4
Konverzace v anglickém jazyce PhDr. Magasanik Jiří KA4 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Hanykýřová Michaela KA5 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Tlustá Alžběta KA6 2 4
Konverzace v německém jazyce Mgr. Hujová Šárka KN 2 4
Politické dějiny Mgr. Gerberová Regina PD 3 4
Programování Mgr. Šmirklová Iveta Pr 2 3
Praktická výtvarná výchova Mgr. Lexová Monika PV 3 4
Rétorika Mgr. Brejchová Radka 3 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Vitverová Helena SB 2 3
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB1 2 3
Seminář a cvičení z biologie RNDr. Sobotová Miromila SB1 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB2 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Vitverová Helena SB2 2 3
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB3 2 3
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Vitverová Helena SB3 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Zimová Miroslava SB4 2 3
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Dytrtová Naděžda SC 2 4
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Votavová Gabriela SC 2 3
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Votavová Gabriela SC1 2 4
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Votavová Gabriela SC1 2 3
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Dytrtová Naděžda SC2 2 4
Seminář z dějepisu Mgr. Zeman Viktor SD 2 4
Seminář z dějepisu Mgr. Zeman Viktor SD 2 3
Seminář z dějepisu Mgr. Svitálský Jan SD1 2 3
Seminář z dějepisu Mgr. Zeman Viktor SD1 2 4
Seminář a cvičení z fyziky RNDr. Králík Jiří SF 2 3
Seminář a cvičení z fyziky Mgr. Müllerová Dagmar SF 3 4
Seminář a cvičení z fyziky RNDr. Králík Jiří SF1 3 4
Seminář ze světové literatury Mgr. Řízková Marcela SL 2 3
Seminář a cvičení z matematiky PaedDr. Dlask Josef SM 2 3
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Klierová Květuše SM 2 4
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Hofmanová Pavla SM1 2 3
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Klierová Květuše SM1 2 4
Španělský jazyk Mgr. Tlustá Alžběta 3 4
Španělský jazyk Mgr. Tlustá Alžběta SŠ1 3 4
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV 2 3
Společenskovědní seminář Mgr. Mach Marek SV1 2 3
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV1 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Lexová Monika SV2 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Lexová Monika SV2 2 3
Společenskovědní seminář Mgr. Skalská Anna SV3 2 3
Seminář ze zeměpisu Mgr. Matesová Pavla SZ 2 3
Seminář ze zeměpisu Mgr. Šebek Pavel SZ 2 4
Seminář ze zeměpisu Mgr. Jeřábek Luboš SZ1 2 3
Seminář ze zeměpisu Mgr. Jeřábek Luboš SZ1 2 4

 

Zobrazit