Poslední úprava: Svoboda dne 21.10.2016
Volitelný předmět Vyučující Skupina Hod. týdně Ročník
Rétorika Mgr. Brejchová Radka 2 4
Ruský jazyk Mgr. Dvořáková Eva SR 2 4
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Dytrtová Naděžda SC1 2 4
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Dytrtová Naděžda SC 2 3
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Gabčanová Jana SM 2 3
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Gabčanová Jana SM1 2 3
Literární interpretace Mgr. Gerberová Regina LI 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Hajdlová Kamila KA2 2 4
Praktická výtvarná výchova Mgr. Jará Hana PV 2 4
Seminář ze zeměpisu Mgr. Jeřábek Luboš SZ 2 4
Seminář ze zeměpisu Mgr. Jeřábek Luboš SZ1 2 4
Seminář ze zeměpisu Mgr. Jeřábek Luboš SZ1 2 3
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Klierová Květuše SM 2 4
Cvičení z algebry a geometrie Mgr. Klierová Květuše AG 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Kment Ondřej KA 2 4
Praktická výtvarná výchova Mgr. Lexová Monika PV1 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Lexová Monika SV2 2 3
Konverzace v anglickém jazyce PhDr. Magasanik Jiří KA1 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Mach Marek SV2 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Matesová Pavla SB1 2 4
Seminář a cvičení z fyziky Mgr. Müllerová Dagmar SF 2 4
Seminář a cvičení z fyziky Mgr. Müllerová Dagmar SF1 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV1 2 4
Ekonomika a finanční gramotnost Mgr. Novotný Bohdan EG 2 4
Ekonomika a finanční gramotnost Mgr. Novotný Bohdan EG1 2 4
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV 2 3
Společenskovědní seminář Mgr. Novotný Bohdan SV1 2 3
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB 2 3
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrová Adéla SB2 2 3
Konverzace v anglickém jazyce Bc. Rosenbergová Lucie KA4 2 4
Česká a světová literatura 20. století Mgr. Řízková Marcela ČSL 2 4
Literární interpretace Mgr. Řízková Marcela LI1 2 4
Seminář a cvičení z biologie RNDr. Sobotová Miromila SB1 2 3
Seminář ze zeměpisu Mgr. Šebek Pavel SZ 2 3
Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Šmirklová Iveta SM1 2 4
Aplikace a tvorba WWW stránek Mgr. Šmirklová Iveta AW 2 4
Španělský jazyk Mgr. Tlustá Alžběta 2 4
Španělský jazyk Mgr. Tlustá Alžběta SŠ1 2 4
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Tlustá Alžběta KA3 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Vitverová Helena SB2 2 4
Seminář a cvičení z biologie Mgr. Vitverová Helena SB3 2 3
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Votavová Gabriela SC 2 4
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Votavová Gabriela SC1 2 3
Seminář a cvičení z chemie Mgr. Votavová Gabriela SC2 2 3
Seminář z dějepisu Mgr. Zeman Viktor SD 2 4
Konverzace v německém jazyce Mgr. Zeman Viktor KN 2 4
Seminář z dějepisu Mgr. Zeman Viktor SD 2 3
Seminář z dějepisu Mgr. Zeman Viktor SD1 2 3

 

Zobrazit