Poslední úprava: Svoboda dne 12.2.2018

POMOC s VÝZKUMEM...

... který mapuje povědomí středoškoláků o internetovém psychologickém poradenství (odborné pomoci online). Výzkum dělá student psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci formou dotazníku na adrese: https://goo.gl/forms/URBKtH0ORiRoasg73


Soutěž "Uč se a vyhraj!"

Soutěž v rámci dlouhodobého projektu Odborníci Do Škol. Informace o projektu
jsou k dispozici na www.OdborniciDoSkol.cz.
Soutěž probíhá pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Cílem soutěže je motivovat děti a mladé lidi k dalšímu
a hlubšímu studiu (hlavní důvody studia musí být samozřejmě jiné) a také malinko ocenit jejich snahu.
Žáci a studenti mohou, za svou snahu ve škole, získat zajímavé ceny:
• věcné ceny
• možnost cestování, návštěva zajímavých míst nebo akcí
• setkání se zajímavými osobnostmi - např. z vybraných oborů
• a mnoho dalšího...
Více informací o soutěži naleznete na www.NejBusiness.cz/studenti nebo lepáčku ZDE.


Akce FLYING 4 STUDENTS

Chcete se jednou věnovat letectví? Pak možná uvítáte 8. a 9. březen 2018 - leták ZDE - webové stránky ZDE


Přehled témat a tematických okruhů pro práce SOČ ČVUT FEL

Další informace na odkaze ZDE.


ČVUT FEL pro uchazeče ze středních škol

Další informace na odkaze ZDE.


Nabídka vědeckých stáží pro studenty gymnázia

Vědecké stáže realizuje Akademie věd České republiky už od roku 2005 pod hlavičkou projektu Otevřená věda.

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR, jenž je naší vlajkovou lodí spolupráce s mladou generací, opět zapojí studenty do praktického výzkumu právě prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Stáže se mezi studenty těší velké oblibě. Díky projektu se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. Mnoho z nich po skončení stáže pokračuje ve vědecké činnosti na ústavech AV ČR.

Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd po celé České republice.

Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2018.  Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou nabízené stáže nejrůznějších témat přírodních, technických, humanitních a společenských věd.  

Registrace studentů bude probíhat do 30. 11. 2017. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti zde


Den otevřených dveří UJEP

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem otevírá dveře svých ateliérů a dílen zájemcům o studium ve čtvrtek dne 2. 11. od 10 do 16 hodin. Leták k akci

Webové stránky           

 

 

Facebook

 

 


Vyhlášení 6. grant. kola stipendijního fondu RENESANCE

Ústecká komunitní nadace  vyhlásila dne 11.10. 2017 výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola financovaného ze Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a školním roce 2018/2019 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí.
O nadační příspěvek se mohou ucházet nadaní mladí lidé, kteří mají zájem studovat v zahraničí:
• střední školu;
• vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
• i v rámci výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další).

Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé bez statutu studenta ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí.

Nadační příspěvek se v 6. otevřeném grantovém kole uděluje pouze pro období zahraničního studia v délce minimálně půl, maximálně jednoho školního roku, a to v období 2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a školním roce 2018/2019.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí  20. listopadu 2017  
Maximální výše nadačního příspěvku: není stanovena
Výše prostředků k dispozici: min. 800 000 Kč
Pohovory s vybranými žadateli proběhnou do poloviny ledna 2018.
Výběr úspěšných uchazečů o stipendium bude v režii odborné komise složené z řad pedagogů, stipendistů, žurnalistů a dalších expertů.
Kompletní informace najdete: http://komunitninadace.cz/informace-pro-zadatele/aktualni-vyzvy/aktualni...
Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý
Programový manažer
Ústecká komunitní nadace
Koněvova 1697/18
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 208 258


Nabídka online výuky rychlého čtení

pro studenty ve školním roce 2017/2018
Výuka rychlého a efektivního čtení - online výukový program pro zdatné studenty
Rychlé čtení (angl. Speed reading) je pokročilá čtenářská technika, která umožňuje zpracování textu 2-3 násobnou rychlostí oproti průměru při zachování běžné míry porozumění a zapamatování textu (asi 80 %). Aplikace Rozečti se umožňuje absolvování efektivní interaktivní formy výuky.
Další informace ZDE.


Léto pokračuje s klokanama u protinožců

Nabídky a možnosti studia v zahraničí ZDE.


Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

http://www.infoabsolvent.cz/


Maturanti, máte obavu z matematiky ?

Mohla by Vám pomoci tato externí nabídka ...
"Dovolte, abych se na tomto místě představila, jmenuji se Věra Effenberger a zabývám se online přípravou na SMZ z matematiky. Ráda bych pomocí moderních technologií a zejména pomocí internetu zprostředkovala všem maturantům možnost důkladně se připravit z pohodlí domova. Společně s realizačním týmem jsme pro maturanty připravili projekt ZVLADNIMATIKU, ve kterém najdou a budou nacházet všechny informace o maturitní zkoušce."
Po registraci získáte instruktážní videa a informace o zkoušce zdarma. Dále si na webových stránkách projektu můžete objednat výuková videa k jednotlivým tematickým okruhům.
Letáček ZDE. Více informací na www.zvladnimatiku.cz


Server pro výběr vysoké školy a povolání

Server VysokeSkoly.cz, který shromažďuje veškeré aktuální informace z vysokých škol a informuje uchazeče o studiu na VŠ, o novinkách, důležitých termínech vysokých škol, představuje nové i stávající studijní obory a radí studentům středních škol, jak si vybrat tu správnou vysokou školu pro své budoucí studium.
Aktuální odkazy www.VysokeSkoly.cz a Vysoké školy Jobs.cz


 

Zobrazit