Poslední úprava: Svoboda dne 20.5.2016

Dodatečný výběr do 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně ve školním roce 2016/17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky  ke studiu v 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky, tedy o rok dříve než   v České republice. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.
O přijetí do budoucího 10. a 11. ročníku se mohou ucházet žáci, kteří v tomto školním roce navštěvují 4. / 5. ročník osmiletého gymnázia nebo 2. / 3. ročník šestiletého gymnázia v ČR.
Podmínkou je výborná znalost německého jazyka a anglického jazyka.
Přihlášky ke studiu zasílejte na adresu:
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3, D - 01796 Pirna
V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období.
Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z německého, anglického jazyka a  matematiky.
Předpokládaný nástup ke studiu: začátek školního roku  2016/17.
Pro další informace kontaktujte českého studijního koordinátora:
Dr. T. Křenek
tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75
e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info
www.schillergymnasium-pirna.de
------------------------------------------------------------------------------
Oznámení MŠMT ke studiu v PIRNĚ - ZDE
------------------------------------------------------------------------------
STUDIUM v PIRNĚ / Německo   (info ponecháno z důvodu oznámení dodatečného výběru)
Upozorňuji na termín pro podání přihlášek na výběr žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky je třeba podat do 29. února 2016 na adresu:
Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 01 Děčín
 
Bližší informace: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=4500...
Ing. Alfréd Dytrt
ředitel

 
Další informace naleznete na internetových stránkách:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/
http://www.schillergymnasium-pirna.de/
http://www.gymnaziumdc.cz/

------------------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU  2014/2015
Úplný dokument k tématu naleznete v příloze na konci stránky.
------------------------------------------------------------------------------
Newletter Nadace Zdeňka Bakaly o studiu v zahraničí v přiloženém souboru - viz. níže
Další informace o nadaci v sekci "Nabídky pro žáky".
------------------------------------------------------------------------------

Zobrazit