Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Vyhlášení voleb do školské rady - VÝSLEDKY
29.9.2021

Výsledky voleb do školské rady PDF souborZDE.

Volební listina kandidátů do školské rady PDF souborZDE a dokument ředitele gymnázia k volbám PDF souborZDE.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovné poradenství

Vloženo: 17.1.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 24804x | Zatím neupraveno

Výchovná a poradenská činnost

Výchovná poradkyně Mgr. Marcela Řízková se kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce věnuje především následující problematice:

Kariérové poradenství

  • profesní orientace (informace, přihlášky ke studiu na VŠ, VOŠ, SŠ, studium v zahraničí)
  • uplatnění na trhu práce (poradenství, analýza uplatnění absolventů)

Studijní poradenství

  • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návyků
  • žáci se specifickými poruchami učení (evidence, pomoc asistenta reedukace, předání do odborné péče)
  • péče o nadané žáky a žáky - cizince
  • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy

 

Pedagogicko-psychologické poradenství

  • osobnostní potíže
  • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
  • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů

Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jitka Černá úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy. Jeho úkolem je mapování situace na škole, pomoc při řešení rizikových problémů, ve složitějších případech participuje na zajištění externí pomoci.

Mezi další úkoly a kompetence ŠMP patří:
1. další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů;
2. zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice;
3. napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů;
4. spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů;
5. spolupráce s jinými institucemi;
6. koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu.

Pro další informace připojujeme následující odkazy:

Informace o problematice specifických poruch učení a chování
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
DYS-centrum Praha
Webové stránky RODINA.CZ
Dyslexie, dyskalkulie, problémové dítě, speciální pedagogika
Webové stránky Škola On Line
Projekt DOBROMYSL.CZ