Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
MATURITY - sdělení
30.6.2020

Žáci, kteří neprospěli u maturity, mají připraveny přihlášky k maturitě v sekretariátě školy k podpisu.
K. Klierová

Dopravní podnik UL - změny
1.7.2020

Informace DP o změnách v odbavování cestujících s účinností od 1.7.2020 PDF souborZDE.

ZMĚNY V TERMÍNECH EXKURZÍ PLÁNOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
3.6.2020

V důsledku preventivních opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 byly původně stanovené termíny změněny následujícím způsobem.
• Exkurze do Banátu byla zrušena.
• Exkurze do Francie (odjezd 13.4. 2020) byla přeložena na termín 6.9. – 12. 9. 2020.
• Exkurze do Skotska (odjezd 13. 3. 2020) byla přeložena na termín 30. 9. – 4. 10. 2020
• Exkurze do Skotska (odjezd 28.3. 2020) byla přeložena na termín 1. - 8. 11. 2020.
Alfréd Dytrt
ředitel

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovné poradenství

Vloženo: 17.1.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 14083x | Zatím neupraveno

Výchovná a poradenská činnost

Výchovná poradkyně Mgr. Marcela Řízková se kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce věnuje především následující problematice:

Kariérové poradenství

  • profesní orientace (informace, přihlášky ke studiu na VŠ, VOŠ, SŠ, studium v zahraničí)
  • uplatnění na trhu práce (poradenství, analýza uplatnění absolventů)

Studijní poradenství

  • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návyků
  • žáci se specifickými poruchami učení (evidence, pomoc asistenta reedukace, předání do odborné péče)
  • péče o nadané žáky a žáky - cizince
  • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy

 

Pedagogicko-psychologické poradenství

  • osobnostní potíže
  • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
  • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů

Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jitka Černá úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy. Jeho úkolem je mapování situace na škole, pomoc při řešení rizikových problémů, ve složitějších případech participuje na zajištění externí pomoci.

Mezi další úkoly a kompetence ŠMP patří:
1. další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů;
2. zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice;
3. napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů;
4. spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů;
5. spolupráce s jinými institucemi;
6. koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu.

Pro další informace připojujeme následující odkazy:

Informace o problematice specifických poruch učení a chování
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
DYS-centrum Praha
Webové stránky RODINA.CZ
Dyslexie, dyskalkulie, problémové dítě, speciální pedagogika
Webové stránky Škola On Line
Projekt DOBROMYSL.CZ