PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup http://www.msmt.cz/ . Doklady k přihlášce ke vzdělání  jsou předkládány v originále nebo ověřené kopii.
Uchazeč/zákonný zástupce odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení
do 1.března 2018 v pracovní dny v úředních hodinách:  Po 7:00 – 17:00; Út-Pá 7:00 – 15:00.
Další informace najdete v sekci VZDĚLÁVÁNÍ.


Naše gymnázium získalo ocenění DOBRÁ ŠKOLA
článek z měsíčníku ÚSTECKÝ KRAJ ZDE a uznání ZDE

Volné pracovní pozice pro učitele - více info ZDE


Reportáž na webu ÚSTECKÝ DENÍK k charitativní akci BĚH DO SCHODŮ ZDE


DÍKY CHARITATIVNÍMU JARMARKU POMŮŽEME ČÁSTKOU 12 556 Kč

Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci této dobročinné akce (číst dále), i vám, rodičům, učitelům a žákům, kteří jste si dárečky na charitativním jarmarku koupili. Podařilo se nám vybrat úžasnou částku 12 556 Kč. Předávání šeků rodinám s handicapovanými dětmi sledujte na webu školy.
Mgr. Zdeňka Neubauerová


 

Skrýt