Slavnostní předání vysvědčení
třídám 4.A a V8.A v úterý 30. 5. 2017 v 17 hod. v aule gymnázia.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Obor vzdělávání: 79 - 41 - K/81 Obor vzdělávání: 79 - 41 - K/41
Přijatí uchazeči Přijatí uchazeči
Pořadí všech uchazečů Pořadí všech uchazečů
Kritéria přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání
Dotazník               Prohlášení

Zápisové lístky
mohou zákonní zástupci odevzdávat v sekretariátě školy od 4. 5. 2017 od 10.00hod. a další dny v úředních hodinách (od 8.00hod. do 15.00hod.), případně dle dohody.


SPOLUPRÁCE S NADAČNÍM FONDEM PLAMÍNEK NADĚJE – 3. CHARITATIVNÍ BĚH

Příkladem další spolupráce našeho gymnázia a NF Plamínek naděje byl 3. charitativní běh na pomoc postižené Aničce Fišerové.
Celkem osm dobrovolnic ze třídy V5.A pomáhalo v sobotu 22.4.2017 s jeho organizací.
Velké poděkování patří K. Augstenové, T. Krečové, N. Moravcové, A. Muchové, S. Murgové, K. Otáhalové, A. Trojanové a P. Satkové. FOTO + Plakát k akci + Poděkování od pořadatele
Mgr. Zdeňka Neubauerová
 


Úspěch v přírodovědné soutěži GYMKOM

V lednu jsme úspěšně absolvovali okresní kolo přírodovědné soutěže GYMKOM, která je součástí projektu Emise. Obě tříčlenná družstva složená z žáků kvarty postoupila do celostátního finále, které proběhlo 25. 4. 2017 na Slezském gymnáziu v Opavě. Na čtyřech stanovištích jsme řešili úlohy, které se týkaly biologie, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu. Kromě vyplňování testových otázek jsme si vyzkoušeli práci s kalorimetrem, zkoumali jsme chemické vlastnosti látek a poznávali organismy. Tým ve složení F. Danihelík, A. Kimlová, A. Fajstaver se umístil na druhém místě, J. Bílý, P. Ebermann a V. Saidl obsadili místo páté.
Gratulujeme!!!
Na fotografii členové stříbrného týmu: A. Kimlová, F. Danihelík a A. Fajstaver.
A. Kimlová, V4.A a Mgr. P. Matesová


 

Skrýt