VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Podle čl. III. volebního řádu školské rady, který vydal zřizovatel usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/108R/2012 dne 11. 7.  2012 na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia.
Návrhy na jednotlivé kandidáty mohou podávat zletilí žáci, popř. zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci (oprávnění voliči) v rámci prvního kola nejpozději do 23. října 2017 do 10:00 hodin v sekretariátu Gymnázia.

Další pobrobnosti v dokumentu ředitele gymnázia ZDE a volební listina kandidátů ZDE.


 

Skrýt