PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016
Obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
UPOZORNĚNÍ: Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek řediteli Gymnázia do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, i zde vyvěšený DOTAZNÍK a PROHLÁŠENÍ.
SEZNAM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
UPOZORNĚNÍ: Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude po předložení občanského průkazu (popř. dokladu, který jej plně nahrazuje) vydáno zákonnému zástupci uchazeče v sekretariátu Gymnázia dne 25. dubna 2016 v době od 12:00 do 16:30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána na adresu zákonného zástupce uchazeče. Odvoláním proti nepřijetí ke vzdělávání bude až do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů vyhověno zjednodušeným postupem (autoremedura) podle pořadí uchazeče dle celkového počtu získaných bodů.
Obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
UPOZORNĚNÍ: Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek řediteli Gymnázia do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, i zde vyvěšený DOTAZNÍK a PROHLÁŠENÍ.
SEZNAM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
UPOZORNĚNÍ: Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude po předložení občanského průkazu (popř. dokladu, který jej plně nahrazuje) vydáno zákonnému zástupci uchazeče v sekretariátu Gymnázia dne 26. dubna 2016 v době od 12:00 do 16:30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou odeslána na adresu zákonného zástupce uchazeče.
Výsledky testů přijímacích zkoušek na stránkách CERMATu ZDE*

* odkaz na externí WWW stránku CERMAT


Volná pracovní pozice - přijmeme účetní - další info ZDE


V samém závěru března se naši žáci zúčastnili akce zvané Republika, kterou již poněkolikáté pořádala nezisková organizace Mladí občané. Jejím cílem je povzbudit zájem o politické dění v zemi. Naši školu v diskusích reprezentovali Viktor Licek, Jan Renner a Ondřej Wolf. Ohledně vlivu médií na školství debatovali mimo jiné s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym. O politické situaci a přímé volbě prezidenta vedli diskusi například s Táňou Fischerovou a Jiřím Dienstbierem. A právě paní Fischerovou budeme moci brzy přivítat na naší škole.


Uspěli jsme při získaní Ceny veřejnosti v rámci finále prestižního ocenění VIA BONA. Celkem jsme získali 1435 hlasů, což je největší počet ze všech nominovaných finalistů. Moc Vám děkujeme za podporu!

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také velvyslanec USA pan A. H. Schapiro, kterého aktivity naší školy velice zaujaly. Na fotografii ho vidíme s žákyní Šárkou Löffelmannovou při rozmluvě o návštěvě naší školy. Snad se brzy dočkáme !

Slavnostní vyhlášení výsledků očima našeho žáka ZDE.


I v tomto roce prokázali žáci Gymnázia špičkové znalosti angličtiny při mezinárodní certifikaci LCCI v programech ELSA (English Language Skills Assessment). Tato zkouška je také zahrnuta do "Seznamu certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky".
Více: Tisková zpráva pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v níže přiloženém souboru.

Skrýt