Poslední úprava: Svoboda dne 10.9.2018

SOČ 2017 – 2018

V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 11 odborných prací, jedna z nich se probojovala do celostátního kola. V případě zájmu o podrobnější informace nebo nahlédnutí do obhájených prací mě kontaktujte.
Mgr. Matesová

Název práce

Autor

Okresní kolo

Krajské kolo

Celostátní kolo

Souvisí výskyt bílých skvrn a odznaků u plemen skotu s předpokládaným individuálním vztahem mezi zvířetem a člověkem?

Monika Sipková

1.

2.

x

Umělé oplodnění

Nela Klimešová,

Aneta Těšinová

1.

1.

15.

Transplantační medicína

Michaela Ottová

5.

x

x

Akné

Jana Saidlová,

Kateřina Žahourová

2.

3.

x

Hormonální antikoncepce

Eliška Bobková

3.

2.

x

Analýza vývoje cen akcií s využitím prostředí R

Jakub Hercík

2.

x

x

Sportovní cheerleading

Štěpánka Karasová

5.

x

x

Kvalita života ve stáří

Zuzana Hájková,

Kateřina Pakandlová

4.

x

x

Domácí násilí

Karolína Kýčková,

Klára Lisáková

2.

x

x

Inteligence a její vliv na deprese

Lucie Vondráčková

1.

2.

x

Lidé s handicapem a prostředky k žití ve 21. století v Ústí nad Labem

Eliška Baranová,
Klára Vondrová

3.

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soustředění vítězů SOČ 2017

Ve dnech 18. – 22. 9. 2017 jsme se zúčastnily Soustředění vítězů SOČ 2017, jež bylo organizováno Sdružením na podporu talentované mládeže ČR. Náplní soustředění byly lekce zaměřené na vědeckou práci – psaní odborného článku, konferenční vystoupení či poster na mezinárodní konferenci. Navštívili jsme také zajímavé exkurze na vědecká pracoviště, mimo jiné do Evropského centra vědy v oblasti materiálů a technologií CEITEC nebo Moravského zemského archivu. Měly jsme možnost setkat se s nejrůznějšími vědci a odborníky, jako např. s prof. Ing. Františkem Pochylým, CSc, výhercem České hlavy. Po absolvování všech přednášek jsme od předsedy SNPTM, pana Ing. Miloslava Hlaváčka obdržely certifikáty.
Adámková, Koudelková V8.A


Výhra celostátního kola SOČ

Studentkám septimy, Magdaléně Adámkové a Barboře Koudelkové, se letos podařilo získat 1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Středoškolská odborná činnost je soutěž vyhlašovaná ministerstvem školství s téměř čtyřicetiletou tradicí, jíž se každoročně účastní tisíce studentů z celé ČR.
Krom samotné výhry získaly dívky za svou práci cenu Hanse Zeisela včetně ocenění děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity doc. PhDr. Břetislava Dančáka PhD.
Mgr. Gerberová


SOČ 2016 – 2017

V letošním roce se do soutěže přihlásili autoři 13 odborných prací. Minulý ročník vystřídal ještě úspěšnější, práce s názvem Fast Fashion od M. Adámkové a B. Koudelkové vyhrála první místo v celorepublikovém finále. Velká gratulace!
Mgr. Matesová

název práce        

autor (autoři)

okresní kolo

krajské kolo

celostátní kolo

Srovnání filmových dozimetrů s maticí ionizačních komor pro měření léčebných plánů v radioterapii

Marie Freibergová

1.

2.

x

Zoonózy

Eliška Láchová

1.

5.

x

Palatinální retence maxilárních stálých špičáků

Veronika Jarošová

2.

2.

x

Co se děje s nepoužitými léky

Petra Šnoblová, David Tichý

1.

3.

x

Modernizace podkování koní

Kyra Elizabeth Smith,
Jan Renner

1.

1.

12.

Tréma ve vztahu ke klavírní interpretaci

Renata Fričová

x

x

x

ADHD u dětí ve věku 5-13 let

Štěpánka Puchernová,

Rozálie Elmanová

1.

2.

x

Integrace mládeže do sportovního prostředí

Jan Renner,
Matěj Ščerba

5.

x

x

Fast Fashion - otroky módního průmyslu

Magdaléna Adámková,

Barbora Koudelková

3.

1.

1.

Povědomí společnosti o bipolární poruše a její léčbě

Lea Centnerová

2.

3.

x

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s Aspergerovým syndromem

Anna Netíková

4.

x

x

Oběti čarodějnických procesů v průběhu historie

Marie Kuřilová,

Kamila Straková

x

x

x

Vládnou předsudky naší společnosti?

Robin Braun

1.

3.

x

 

SOČ 2015 – 2016

Odkaz na práce našich žáků ZDE. (pro prohlížení prací je nutné přihlášení - použijte účet na doméně ORG)
Mgr. Helebrantová

Ve školním roce 2015/16 se žáci naší školy opět účastnili se svými pracemi SOČ - a byli opět velice úspěšní. Před porotou bylo obhájeno  celkem 17 odborných prací! V tabulce se můžete podívat na autory, názvy prací i získaná umístění v soutěži, dokonce máme ještě několik "želízek v ohni" v celostátním kole - takže držíme palce !
Všem zúčastněným žákům děkujeme!
Mgr. Skalská

Obor Název práce Autor (autoři) Umístění v OK Umístění v KK
Fyzika Stabilita kalibrace maticového detektoru pro měření ve vysokoenergetických fotonových svazcích v radioterapii Marie Freibergová 1. 1.
Biologie Využití molekulární biologie v kriminalistice Kateřina Burešová 1. 2.
Biologie Zdravý životní styl Lucie Bílkovská, Tereza Knoblochová X X
Geologie Geografie Paleontologické nálezy při těžbě uhlí v severních Čechách Veronika Řízková, Iveta Pacinová 1. 2.
Zdravotnictví Problematika karcinomu prsu Anna Fišerová, Anežka Dašková 2. 2.
Zdravotnictví Cirkulující nádorové buňky v krvi pacientů s diagnózou nemalobuněčného plicního karcinomu Ondřej Malý 1. 1.
Ochrana životního prostředí Ohrožené druhy Vasil Kostin,           Jana Vysloužilová, Barbora Čechová 1. 1.
Pedagogika Psychologie Sociologie Logopedie a poruch řeči Markéta Businská 3. 2.
Pedagogika Psychologie Sociologie Vliv médií na společnost Marek Pospíšil,    Šárka Löffelmannová 2. 4.
Pedagogika Psychologie Sociologie Problematika hormonální antikoncepce a obecné chápání tohoto preparátu Hana Kokšalová 1. 1.
Pedagogika Psychologie Sociologie Myers-Briggs Type Indicator – osobnostní typologie Jan Ježek,          Matouš Vondrák 4. 7.
Pedagogika Psychologie Sociologie Sociální patologie, netolismus aneb          Internet - zkáza světa Podolský Miloš, Nghia Duc Ha X X
Teorie kultury Vztah žáků 3. až 9. třídy základní školy a žáků       1. až 4. ročníku víceletého gymnázia k opernímu umění a jejich znalost klasické hudby Sára Gerychová 1. 3.
Historie Vliv islámské kultury na indickou architekturu Kateřina Palounková 1. 6.
Filosofie Politologie Ostatní SV Idiomy ve francouzském jazyce Veronika Kramperová 1. 2.
Filosofie Politologie Ostatní SV Problematika majoritních migračních proudů, její historický kontext a implementace integrační vize Viktor Licek,       Ondřej Wolf 4. 6.
Filosofie Politologie Ostatní SV Drogy v teorii i praxi Ondřej Kmoch, Ondřej Johanovský X X

 

Zobrazit
Název souboruVelikost
Brožura SOČ.pdf468 KB