Poslední úprava: Svoboda dne 7.9.2018

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2017/2018 podle jednotlivých ročníků studia.

víceleté studium: Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
čtyřleté studium: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
učebnice pro semináře: Semináře a Konverzace

 PRIMA

Český jazyk

 • Český jazyk 6 - Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 6 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 6 – Horáčková a kol.; Alter

Anglický jazyk

 • Project 2 (4. vydání)

Dějepis

 • Dějepis – Pravěk a starověk – pro 6.ročník ZŠ – Rulf, Válková, SNP Praha 2001

Zeměpis

 • Přírodní prostředí Země – P. Červinka, V. Tampír; Nakladatelství ČGS
 • Zeměpis světa 1 – M. Holeček a kol.; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 6. ročník – FRAUS 2003 – Janošková, Ondráčková

Matematika

 • Matematika 6 – J.Cihlář, M.Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Matematika 7 – Aritmetika – H.Binderová, E.Fuchs, P.Tlustý; nakl. FRAUS
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr. P. Krupka, Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS
 • Pracovní sešit 6 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Biologie

 • Přírodopis 6 – V.Čabradová, F.Hasch a kol.; nakl. FRAUS

Nahoru

SEKUNDA

Český jazyk

 • Český jazyk 7 - Hrdličková H a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 7 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 7 – Horáčková M. a kol.; Alter

Anglický jazyk

 • Project 3 (4. vydání)

Německý jazyk

 • Deutsch mit Max (1. a 2. díl + pracovní sešity) – nakl. FRAUS – (studenti si sami zakoupí pracovní sešity)

Francouzský jazyk

 • Le francais entre nous A1 – 1. díl + pracovní sešit; nakl. Fraus (pracovní sešit si žáci kupují sami)

Dějepis

 • Dějepis 7 – Středověk a raný novověk – Válková Veronika; SPN Praha 2009

Zeměpis

 • Zeměpis světa 2 – M. Holeček, B. Jánský; Nakladatelství ČGS
 • Lidé a příroda – J. Herink; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 7. ročník – nakl. FRAUS

Matematika

 • Matematika 7 – J. Cihlář, M. Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr. P. Krupka, Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 – nakladatelství FRAUS
 • Pracovní sešit 7 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Chemie

 • Chemie 8 pro ZŠ a VG – nakladatelství FRAUS (studenti dostávají ze skladu učebnic)
 • Pracovní sešit si žáci kupují sami po společné objednávce na školu – cena cca. 60Kč

Biologie

 • Přírodopis 7 – V. Čabradová, F. Hasch a kol. – Nakladatelství FRAUS

Nahoru

TERCIE

Český jazyk

 • Český jazyk 8 - Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 8 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 8 – Horáčková M. a kol.; Alter

Anglický jazyk

 • Project 4 (4. vydání)

Německý jazyk

 • Deutsch mit Max (1. a 2. díl + pracovní sešity) – nakl. FRAUS – (studenti si sami zakoupí pracovní sešity)

Francouzský jazyk

 • Quartier libre 1; nakl. Klett (pracovní sešit si žáci kupují sami)

Dějepis

 • Dějepis 8 – Novověk – Válková Veronika; SPN Praha 2008

Zeměpis

 • Zeměpis světa 3 – M. Jeřábek, V. Vilímek; Nakladatelství ČGS
 • Současný svět – J. Valenta, Michálek a kol.; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 8. ročník – FRAUS 2005 – Janošková, Ondráčková

Matematika

 • Matematika 8 – J. Cihlář, M. Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr.P.Krupka,Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemická tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 8 – nakladatelství FRAUS
 • Pracovní sešit 8 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemická tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Chemie

 • Chemie 8 pro ZŠ a VG – nakladatelství FRAUS
 • Chemie 9 pro ZŠ a VG – nakladatelství FRAUS
 • (učebnice ze skladu, pracovní sešit si žáci kupují sami po společné objednávce na školu cena cca 60Kč)

Biologie

 • Přírodopis 8 – Kantorek, Jurčak a kol.; nakladatelství FRAUS

Nahoru

KVARTA

Český jazyk

 • Český jazyk 9 - Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 9 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 9 – Horáčková M. a kol.; Alter

Anglický jazyk

 • New Headway Pre-Intermediate (4. vydání)

Německý jazyk

 • Deutsch mit Max (1. a 2. díl + pracovní sešity) – nakl. FRAUS – (žáci si sami zakoupí pracovní sešity)

Francouzský jazyk

 • Quartier libre 1; nakl. Klett (pracovní sešit si žáci kupují sami)

Dějepis

 • Dějepis 9 – Nejnovější dějiny – Válková Veronika; SPN Praha 2012

Zeměpis

 • Zeměpis naší vlasti – M. Holeček a kol.; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas ČR – Kartografie Praha (na vydání nezáleží)

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 9. ročník – nakl. FRAUS

Matematika

 • Matematika 9 – J. Cihlář, M. Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr. P. Krupka, Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS
 • Pracovní sešit 9 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Chemie

 • Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS
 • Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS
 • (učebnice ze skladu, pracovní sešit si žáci kupují sami po společné objednávce na školu, cena cca. 60Kč)

Biologie

 • Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS

Nahoru

KVINTA / 1. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura v souvislostech 1 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Literatura pro 1. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Stručná mluvnice
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Insight
 • Maturita Solutions
 • Focus

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk *)

 • Direkt – 1. - 3.díl

Francouzský jazyk *)

 • Forum 1 – učebnice + pracovní sešit – Nakladatelství HACHETTE (pro 1. ročník, pokročilí)
 • Quartier libre - učebnice vč. pracovního sešitu - nakl. KLETT (pro 1.ročník, začátečníci)

Ruský jazyk *)

 • Klass 1 – nakl. KLETT

Dějepis

 • Dějepis pro gymnázia a SŠ I – Pravěk a starověk (dotisk I. vydání) – P. Čornej a kol.; Nakl. SPN, cena 159Kč

Zeměpis

 • Příroda a lidé Země – I. Bičík a kol.; Nakladatelství ČGS, Praha 2001
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Základy společenských věd

 • Základy společenských věd II. – B. Eichler, R. Ryska, V. Svoboda; Fortuna 1995
 • Politologie – R. David; Olomouc 2002

Matematika

 • Matematika pro SŠ – 1. díl: Základní poznatky – pracovní sešit, RNDr. P. Krupka, Ph. D.;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice – pracovní sešit, Mgr. M. Cizlerová;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 3. díl: Planimetrie – pracovní sešit, RNDr. D. Gazárková;  Didaktis
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ – J. Petáková
 • Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rov., nerov. a jejich soustavy – F. Janeček; Prometheus

Doporučeno:

 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Matematika pro SŠ – 1. díl: Základní poznatky – učebnice, RNDr. P. Krupka, Ph. D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice – učebnice, Mgr. M. Chadimová;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 3. díl: Planimetrie – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D.; Didaktis

Fyzika

 • Fyzika – Sbírka úloh pro SŠ – O. Lepil a kol.
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Přehled středoškolské fyziky – E.Svoboda a kol. (místo učebnic na celé studium)
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Mechanika
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

Chemie

 • Chemie pro gymnázia I (Obecná a anorganická) – V. Flemr, B. Dušek; nakl. SNP; cca. 129Kč
 • Chemie – Sbírka řešených i neřešených příkladů z Chemie – J. Honza, A. Mareček; Nakl. Olomouc; cca. 125Kč

Biologie

 • Biologie rostlin – Kinclová, Jarklová; Fortuna Praha
 • Doporučené: Biologie pro gymnázia - Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; nakl. OLOMOUC

*) Pro 1. ročník doporučujeme ponechat nákup učebnic na začátek školního roku po dohodě s vyučujícím, který zváží vhodnost učebnice podle úrovně jazykových znalostí. Učebnice AJ – může dojít k testování jiných učebnic v celé skupině.

Nahoru

SEXTA / 2. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura v souvislostech 2 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Literatura pro 2. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Stručná mluvnice
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Insight
 • Maturita Solutions
 • Focus

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk

 • Direkt – 1. - 3.díl

Francouzský jazyk

 • Forum I – učebnice a pracovní sešit; nakl. HACHETTE
 • Quartier libre - učebnice vč. pracovního sešitu - nakl. KLETT

Ruský jazyk

 • Klass 2 – nakl. KLETT

Dějepis

 • Dějepis pro gymnázia a SŠ II – Středověk a ranný novověk (dotisk) – P. Čornej a kol.; nakl. SNP; cena cca. 165Kč

Zeměpis

 • Hospodářský zeměpis – Globální geografické aspekty světového hospodářství – I.Bičík a kol.; Nakladatelství ČGS, Praha 2003
 • Zeměpis České republiky – M. Holeček a kol.; Nakladatelství ČGS, Praha 2003
 • Školní atlas světa; Kartografie Praha
 • Školní atlas ČR; Kartografie Praha

Základy společenských věd

 • Základy společenských věd II. – B. Eichler, R. Ryska, V. Svoboda, Fortuna, Praha 1995

Matematika

 • Matematika pro SŠ – 3. díl: Planimetrie – pracovní sešit, RNDr. D. Gazárková;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 4. díl: Funkce I – pracovní sešit, Mgr. M. Králová;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 5. díl: Funkce II – pracovní sešit, RNDr. Č. Kodejška;  Didaktis
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ – J. Petáková
 • Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rov., nerov. a jejich soustavy – F. Janeček; Prometheus

Doporučeno:

 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Matematika pro SŠ – 3. díl: Planimetrie – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 4. díl: Funkce I – učebnice, Mgr. M. Cizlerová;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 2. díl: Funkce II – učebnice, Mgr. V. Zemek;  Didaktis

Fyzika

 • Přehled středoškolské fyziky – E. Svoboda a kol.
 • Fyzika – Sbírka úloh pro SŠ – O. Lepil
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

Chemie

 • Chemie pro gymnázia I (Obecná a anorganická) – V. Flemr, B. Dušek; nakl. SNP; cca. 129Kč
 • Chemie pro gymnázia II (Organická a biochemie) – K. Kolář a kol.; nakl. SNP; cca. 129Kč
 • Chemie – Sbírka řešených i neřešených příkladů z chemie – J. Honza, A. Mareček; Nakl. Olomouc; cca. 125Kč

Biologie

 • Biologie živočichů – J. Smrž, I. Horáček; nakl. Fortuna
 • Doporučené: Biologie pro gymnázia - Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; nakl. OLOMOUC

Nahoru

SEPTIMA / 3. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura v souvislostech 3 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Literatura pro 3. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Stručná mluvnice
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Insight
 • Maturita Solutions
 • Focus

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk

 • Direkt – 1. až 3.díl

Francouzský jazyk

 • Francouzština – maturitní příprava, 1.díl; nakl. INFOA

Ruský jazyk

 • Klass 3 – nakl. KLETT

Dějepis

 • Dějepis pro gymnázia a SŠ (3.díl) - Novověk - Hlavačka Milan; SNP 2007

Zeměpis

 • Makroregiony světa - regionální geografie pro gymnázia; nakl. ČGS Praha 2010
 • Školní atlas světa; Kartografie Praha

Základy společenských věd

 • Základy společenských věd I. – I. Gillernová, J. Buriánek

Matematika

 • Matematika pro SŠ – 6. díl: Stereometrie – pracovní sešit, Mgr. Jakub Mrázek;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 7A. díl: Analytická geometrie v rovině – pracovní sešit, RNDr., Ing. J. Kalová, Ph.D.;  Didaktis
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ – J. Petáková

Fyzika

 • Přehled středoškolské fyziky – E.Svoboda a kol.
 • Fyzika - sbírka úloh pro SŠ – O. Lepil
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Optika
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

Chemie

 • Chemie pro gymnázia II (Organická a biochemie) – K. Kolář a kol.; nakl. SNP; cca. 129Kč

Biologie

 • Biologie člověka – Novotný, Hruška; Fortuna Praha
 • Doporučené: Biologie pro gymnázia - Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; nakl. OLOMOUC
 • Doporučené: Genetika pro gymnázia – J.Šmarda; nakl. FORTUNA

Nahoru

OKTÁVA / 4. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura v souvislostech 4 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Literatura pro 4. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Stručná mluvnice
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Insight
 • Maturita Solutions
 • Focus

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk

 • Direkt 1. - 3.díl učebnice
 • Direkt - cvičebnice
 • Odmaturuj 2 ; nakl. Didaktik – Mejzlíková

Francouzský jazyk

 • Quartier libre II – učebnice vč. pracovního sešitu - nakl. KLETT
 • QUI – francouzština maturita; nakl. ENIGMA

Ruský jazyk

 • Klass 3 – nakl. KLETT
 • Ruština – maturitní příprava – nakl. INFOA

Dějepis

 • Dějepis pro gymnázia a SŠ (4.díl) - Nejnovější dějiny - J.+ J. Kuklíkovi; nakl. SNP 2005

Základy společenských věd

 • Filozofie pro SŠ – T. Měšťánek; Trizonia; Praha 1996

Matematika

 • Matematika pro SŠ – 8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – pracovní sešit, R. Horenský, Ph.D.;  Didaktis
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ - J. Petáková

Cvičení z algebry a geometrie

 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ - J. Petáková
 • Maturitní minimum – J. Kubát; Prométheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J.Mikulčák

Nahoru

SEMINÁŘE

Seminář z dějepisu

 • postačují učebnice uvedené pro výuku dějepisu

Seminář ze zeměpisu

 • učebnice pro 1. až 3. ročník
 • Školní atlas světa nebo sešitové atlasy světadílů – Kartografie Praha
 • Doporučené: Otázky a úlohy ze zeměpisu – P. Herink, I. Mališ, K. Zahradník; Nakladatelství ČGS; Praha 1995
 • Doporučené: Zeměpis v kostce I. a II. – K. Kašparovský; Fragment, Havlíčkův Brod 1999
 • Doporučené: Maturita ze zeměpisu – J. Valenta a kol.; nakl. ČGS; Praha 2000
 • Doporučené: Zeměpisný náčrtník – M. a K. Sobotovi; nakl. ČGS; Praha 1996
 • Doporučené: Hospodářský zeměpis – Globální geografické aspekty světového hospodářství; I. Bičík a kol.; nakl. ČGS; Praha 1999
 • Doporučené: Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství; V. Baar; nakl. ČGS; Praha 2005
 • Doporučené: Školní atlas dnešního světa; nakl. TERRA 2011

Vybrané kapitoly ze zeměpisu

 • učebnice pro 1. až 3. ročník
 • Školní atlas světa; Kartografie Praha nebo Školní atlas dnešního světa; TERRA 2011
 • Školní atlas ČR; Kartografie Praha

Seminář z matematiky

 • Diferenciální a integrální počet – J. Kubát; Prometheus
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ; J. Petáková
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Maturitní minimum – J. Kubát; Prometheus

Cvičení z algebry a geometrie

 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ   -   J. Petáková
 • Maturitní minimum – J. Kubát; Prométheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J.Mikulčák

Seminář deskriptivní geometrie

 • Doporučené: Deskriptivní geometrie pro SŠ I. a II. – L. Drs

Seminář a cvičení z fyziky

 • Přehled středoškolské fyziky – E. Svoboda a kol.
 • Soubor testových úloh k maturitní zkoušce z fyziky – O. Lepil

Seminář a cvičení z biologie

 • Doporučené: Odmaturuj z biologie – M. Benešová a kol.; Didaktik
 • Doporučené: Biologie v kostce pro SŠ – Hančová, Vlková; Fragment
 • Doporučené: Biologie pro gymnázia – J. Jelínek a kol.; nakl. OLOMOUC
 • (dle rozhodnutí v konkrétní skupině)

Seminář a cvičení z chemie (dvouletý i jednoletý)

 • Přehled středoškolské chemie – RNDr. J. Vacík a kol.; SPN

Seminář programování

 • Doporučené: Učebnice programovacího jazyka C

Seminář z ruského jazyka

 • Klass 1. díl

Seminář ze španělského jazyka

 • Fiesta nueva 1 – nakl. Fraus

 

Nahoru

Zobrazit