Filipův pohár
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Učebnice

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2023/2024 podle jednotlivých ročníků studia.

víceleté studium: Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
čtyřleté studium: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
učebnice pro semináře: Semináře

 

 PRIMA

Český jazyk
     • Český jazyk 6 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter
     • Český jazyk a sloh 6 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter
     • Čítanka 6 (Hybridní učebnice) - ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P., Fraus
     • Čítanka 6 až 7 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) - STUCHLÍKOVÁ N., Fraus
Anglický jazyk
     • Project 2 (4. vydání) 
Dějepis
     • Dějepis - Pravěk a starověk - pro 6. ročník ZŠ - RULF, VÁLKOVÁ, SNP Praha 2001
Zeměpis
     • Přírodní prostředí Země: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia - ČERVINKA P. a TAMPÍR V., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Zeměpis světa 1: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia: oceány, polární oblasti, Afrika, Austrálie a Oceánie - HOLEČEK M., JANSKÝ B. a TLACH S., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Školní atlas světa, Kartografie Praha
Občanská výchova
     • Občanská výchova pro 6. ročník - JANOŠKOVÁ, ODRÁČKOVÁ, Fraus 2003
Matematika
     • Matematika 6 - CIHLÁŘ J., ZELENKA M., AOS Publishing 2013
     • Matematika 7 - Aritmetika - BINDEROVÁ H., FUCHS E., TLUSTÝ P., Fraus
     • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - RNDr. KRUPKA P., Ph.D., Prometheus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Fyzika
     • Fyzika - učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Biologie
     • Přírodopis 6 pro ZŠ a VG + pracovní sešit Taktik

 

Nahoru

 

SEKUNDA

Český jazyk
     • Český jazyk 7 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter
     • Český jazyk a sloh 7 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter
     • Čítanka 7 (Hybridní učebnice) - ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P., Fraus
     • Čítanka 6 až 7 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) - STUCHLÍKOVÁ N., Fraus
Anglický jazyk
     • Project 3 (4. vydání)
Německý jazyk
     • Maximal interaktiv - 1. díl, nakl. Klett (žáci si sami zakoupí pracovní sešity)
Francouzský jazyk
     • Nouveau Quartier libre - 1. díl, nakl. Klett (cvičebnice je součástí učebnice)
Dějepis
     • Dějepis 7 - Středověk a raný novověk - VÁLKOVÁ V., SPN Praha 2009
Zeměpis
     • Zeměpis světa 2: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia: Amerika - Asie - HOLEČEK M. a JANSKÝ B.,   Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Lidé a příroda: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia - HERINK, J., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Školní atlas světa, Kartografie Praha
Občanská výchova
     • Občanská výchova pro 7. ročník, nakl. Fraus
Matematika
     • Matematika 7 - CIHLÁŘ J., ZELENKA M., AOS Publishing 2013
     • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - RNDr. KRUPKA P., Ph.D., Prometheus 
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Fyzika
     • Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 - nakladatelství Fraus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Chemie
     • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice), nakladatelství Nová škola
     • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit), nakladatelství Nová škola
     • Pracovní sešit si žáci kupují sami - cena cca 60 Kč
Biologie
     • Přírodopis 7 pro ZŠ a VG + pracovní sešit Taktik

 

Nahoru

 

TERCIE

Český jazyk
     • Český jazyk 8 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter 
     • Český jazyk a sloh 8 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter
     • Čítanka 8 (Hybridní učebnice) - ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P., Fraus
     • Čítanka 8 až 9 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) –
STUCHLÍKOVÁ N., Fraus
Anglický jazyk
     • Wider World 3 SECOND EDITION
Německý jazyk
     • Maximal interaktiv - 2. díl, nakl. Klett (žáci si sami zakoupí pracovní sešity)
Francouzský jazyk
     • Nouveau Quartier libre - 1. díl, nakl. Klett (cvičebnice je součástí učebnice)
Dějepis
     • Dějepis 8 - Novověk - VÁLKOVÁ V., SPN Praha 2008
Zeměpis
     • Hravý zeměpis 8 - ŠINDÝLEK J., ŠILHÁNOVÁ M., KNŮROVÁ K. a RIEDL J., Praha: Taktik
     • Současný svět: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia: pro 8. nebo 9. ročník: základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu, lidé a příroda - životní prostředí - HERINK J. a VALENTA V., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Školní atlas světa, Kartografie Praha
Občanská výchova
     • Občanská výchova pro 8. ročník - JANOŠKOVÁ, ONDRÁČKOVÁ, Fraus 2005 
Matematika
     • Matematika 8 - CIHLÁŘ J., ZELENKA M., AOS Publishing 2013
     • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - RNDr. KRUPKA P., Ph.D., Prometheus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Fyzika
     • Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 8 - nakladatelství Fraus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Chemie
     • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice), nakladatelství Nová škola
     • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit), nakladatelství Nová škola
     • Pracovní sešit si žáci zakoupili v sekundě sami - cena cca 60 Kč
     • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice), nakladatelství Nová škola
     • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit), nakladatelství Nová škola
     • Pracovní sešit si žáci kupují sami - cena cca 60 Kč
Biologie
     • Přírodopis 8 pro ZŠ a VG + pracovní sešit Taktik

 

Nahoru

 

KVARTA

Český jazyk
     • Český jazyk 9 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter 
     • Český jazyk a sloh 9 - HRDLIČKOVÁ H. a kol., Alter
     • Čítanka 9 (Hybridní učebnice) - ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P., Fraus
     • Čítanka 8 až 9 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) –
STUCHLÍKOVÁ N., Fraus
Anglický jazyk
     • Wider World 4 SECOND EDITION 
Německý jazyk
     • Maximal interaktiv - 3. díl, nakl. Klett (žáci si sami zakoupí pracovní sešity)
Francouzský jazyk
     • Quartier libre 1 - nakl. Klett (pracovní sešit je součástí učebnice)
Dějepis
     • Dějepis 9 - Nejnovější dějiny - VÁLKOVÁ V., SPN Praha 2012
Zeměpis
     • Zeměpis naší vlasti: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník KASTNER J., HOLEČEK M. a KRAJÍČEK L., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Školní atlas ČR, Kartografie Praha
Občanská výchova
     • Občanská výchova pro 9. ročník - nakl. Fraus
Matematika
     • Matematika 9 - CIHLÁŘ J., ZELENKA M., AOS Publishing 2013
     • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - RNDr. KRUPKA P., Ph.D., Prometheus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Fyzika
     • Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia ? nakl. Fraus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Chemie
     • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice), nakladatelství Nová škola
     • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit), nakladatelství Nová škola
     • Pracovní sešit si žáci kupují sami - cena cca 60 Kč
Biologie
     • Přírodopis 9 pro ZŠ a VG + pracovní sešit Taktik

 

Nahoru

 

KVINTA / 1. ROČNÍK

Český jazyk
Předepsané:
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit, Brno: Didaktis, 2014
     • Literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit, Brno: Didaktis
Doporučené:
     • Literatura v souvislostech 1 - Plzeň: Fraus, 2013
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice, Brno: Didaktis, 2014
     • Stručná mluvnice česká
     • Pravidla českého pravopisu
Anglický jazyk
     • Focus 3 SECOND EDITION
Německý jazyk 
     • Direkt interaktiv - 1. díl, nakl. Klett
Francouzský jazyk 
     • C´est parti - 1. díl, nakl. Draco (cvičebnice je součástí učebnice)
Ruský jazyk 
     • Klass 1 - nakl. Klett
Dějepis
     • Dějepis pro gymnázia a SŠ I - Pravěk a starověk - ČORNEJ P. a kol., SPN
     • Dějepis pro gymnázia a SŠ II - Středověk a raný novověk - ČORNEJ P. a kol., SNP
Zeměpis
     • Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy - BIČÍK I., JANSKÝ B., ČAPEK R. a kol., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 
     • Školní atlas světa - Kartografie Praha
Základy společenských věd
     • Základy společenských věd II - EICHLER B., RYSKA R., SVOBODA V., Fortuna 1995
     • Politologie - DAVID R., Olomouc 2002
Matematika
Předepsané:
     • Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - JANEČEK F., Prometheus
     • Základní poznatky z matematiky - BUŠEK I., CALDA E., Prometheus
     • Rovnice a nerovnice ? BOČEK L. a kol.; Prometheus
     • Planimetrie - POMYKALOVÁ E., Prometheus
Doporučené:
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
     • Matematika pro SŠ - 1. díl: Základní poznatky - učebnice, RNDr. KRUPKA P., Ph.D., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice - učebnice, Mgr. CHADIMOVÁ M., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 3. díl: Planimetrie - učebnice, RNDr. VONDRA J., Ph.D., Didaktis
     • Matematika - příprava k maturitě a k PZ na VŠ ? PETÁKOVÁ J. 
Fyzika
     • Fyzika pro gymnázia - Mechanika
     • Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J. 
Doporučené: 
     • Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ - LEPIL O. a kol.
     • Přehled středoškolské fyziky - SVOBODA E. a kol. 
Chemie 
Doporučené:
     • Obecná a anorganická chemie - KLOUDA P., Pavko 2014
     • Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol - MAREČEK A., HONZA J., Olomouc 2018
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy - KLIMEŠ B., ŠIROKÝ J., MIKULČÁK J., Prometheus
     • Fyzikální chemie - KLOUDA P., Pavko 2017
     • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie I., OBRÁTIL V., SÁBLÍK L. a kolektiv
     • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie I., pracovní sešit, OBRÁTIL V., SÁBLÍK L. a kolektiv 
     • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie II., OBRÁTIL V., SÁBLÍK L. a kolektiv
     • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie II., pracovní sešit, OBRÁTIL V., SÁBLÍK L. a kolektiv 
     • Chemie pro spolužáky - Anorganická chemie, HALÍK T. a kolektiv
     • Chemie pro spolužáky - Anorganická chemie - pracovní sešit, HALÍK T. a kolektiv
Biologie
     • Biologie pro gymnázia - JELÍNEK J., ZICHÁČEK V., nakladatelství Olomouc
 nebo
     • Obecná biologie pro SŠ - KUBIŠTA V., nakladatelství Fortuna
     • Biologie rostlin pro SŠ - KINC L. a spol., nakladatelství Fortuna
     • Biologie v souvislostech 1 - ŠÍMA P., nakladatelství Eduko 2023 
     • škola půjčuje zdarma učebnici: Biologie pro 1. ročník gymnázií ŠÍMA P., nakladatelství Eduko 2022

 

Nahoru

 

SEXTA / 2. ROČNÍK

Český jazyk
Předepsané:
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit, Brno: Didaktis, 2014
     • Literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit, Brno: Didaktis
Doporučené:
     • Literatura v souvislostech 2 - Plzeň: Fraus, 2013
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice, Brno: Didaktis, 2014
     • Stručná mluvnice česká
     • Pravidla českého pravopisu
Anglický jazyk
     • Focus 3 SECOND EDITION 
Německý jazyk
     • Direkt interaktiv - 1. díl, nakl. Klett
     • Direkt interaktiv - 2. díl, nakl. Klett
Francouzský jazyk
     • C´est parti, nakl. Draco, 2. díl (cvičebnice je součástí učebnice)
Ruský jazyk
     • Klass 2 - nakl. Klett
Dějepis
     • Dějepis pro gymnázia a SŠ (3.díl) - Novověk - HLAVAČKA M., SNP 2007
Zeměpis
     • Příroda a lidé Země: učebnice zeměpisu pro střední školy - BIČÍK I., JANSKÝ B., ČAPEK R. a kol., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 
     • Zeměpis České republiky - učebnice pro střední školy - BÍNA J., ČERVINKA P., HOLEČEK M. a kol., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 
     • Školní atlas světa, Kartografie Praha
     • Školní atlas ČR, Kartografie Praha
Základy společenských věd
     • Základy společenských věd I. - GILLERNOVÁ I., BURIÁNEK J.
Matematika
Předepsané:
     • Planimetrie - POMYKALOVÁ E., Prometheus
     • Funkce - ODVÁRKO O., Prometheus
     • Goniometrie - ODVÁRKO O., Prometheus
     • Komplexní čísla - CALDA E., Prometheus
     • Sbírka úloh pro SŠ - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - JANEČEK F., Prometheus
     • Matematika - příprava k maturitě a k PZ na VŠ - PETÁKOVÁ J.
Doporučené:
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J.
     • Matematika pro SŠ - 3. díl: Planimetrie - učebnice, RNDr. VONDRA J., Ph.D., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 4. díl: Funkce I - učebnice, Mgr. CIZLEROVÁ M., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 2. díl: Funkce II - učebnice, Mgr. ZEMEK V., Didaktis
Fyzika
     • Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
     • Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
     • Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění 
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J.
Doporučené:
     • Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ - LEPIL O.
     • Přehled středoškolské fyziky - SVOBODA E. a kol. 
Chemie
     • Obecná a anorganická chemie - KLOUDA P., Pavko 2014
     • Organická chemie - JANECZKOVÁ A., KLOUDA P., Pavko 2001
Biologie
     • Biologie pro gymnázia - JELÍNEK J., ZICHÁČEK V., nakladatelství Olomouc
nebo
     • Biologie živočichů pro SŠ - SMRŽ J., nakladatelství Fortuna
     • Biologie v souvislostech 1 - ŠÍMA P., nakladatelství Eduko 2023 
     • škola půjčuje zdarma učebnici: Biologie pro 2. ročník gymnázií ŠÍMA P., nakladatelství Eduko

 

Nahoru

 

SEPTIMA / 3. ROČNÍK

Český jazyk
Předepsané:
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit, Brno: Didaktis, 2014
     • Literatura pro 3. ročník SŠ - pracovní sešit, Brno: Didaktis
Doporučené:
     • Literatura v souvislostech 3 - Plzeň: Fraus, 2013
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice, Brno: Didaktis, 2014
     • Stručná mluvnice česká
     • Pravidla českého pravopisu
Anglický jazyk
     • Focus 4 SECOND EDITION
Německý jazyk
     • Direkt interaktiv - 2. díl, nakl. Klett
     • Direkt interaktiv - 3. díl, nakl. Klett
Francouzský jazyk
     • Oui - maturita, nakl. Enigma 
Ruský jazyk
     • Klass 3 - nakl. Klett
Dějepis
     • Dějepis pro gymnázia a SŠ (4.díl) - Nejnovější dějiny - KUKLÍKOVI J. a J., nakl. SNP 2005
Zeměpis
     • Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia, BIČÍK I., ANDĚL J. a MATĚJČEK T., Praha: Nakladatelství České geografické společnosti
     • Školní atlas světa, Kartografie Praha
Základy společenských věd
     • Základy společenských věd II. - EICHLER B., RYSKA R., Svoboda V., Praha: Fortuna, 1995
Matematika
Předepsané:
     • Analytická geometrie - KOČANDRLE M., Prometheus
     • Stereometrie - POMYKALOVÁ E., Prometheus
     • Matematika - příprava k maturitě a k PZ na VŠ - PETÁKOVÁ J.
Doporučené:
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J.
     • Matematika pro SŠ - 6. díl: Stereometrie - učebnice, RNDr. VONDRA J., Ph.D., Didaktis 
     • Matematika pro SŠ - 7A díl: Analytická geometrie v rovině - učebnice, RNDr. VONDRA J., Ph.D., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 7B díl: Analytická geometrie v prostoru - učebnice RNDr. VONDRA J., Ph.D., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 7B díl: Analytická geometrie v prostoru - pracovní sešit, RNDr. Ing. KALOVÁ J., Ph.D., Didaktis
Fyzika
     • Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
     • Fyzika pro gymnázia - Optika
     • Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta
     • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ - MIKULČÁK J.
Doporučené: 
     • Přehled středoškolské fyziky - SVOBODA E. a kol.
     • Fyzika - sbírka úloh pro SŠ - LEPIL O.
Chemie 
Doporučené:
     • Obecná a anorganická chemie - KLOUDA P., Pavko 2014
     • Biochemie zblízka - KLOUDA P., Pavko 2016
     • Fyzikální chemie - KLOUDA P., Pavko 2017
     • Základy biochemie - KLOUDA P., Pavko 2013
Biologie
     • Biologie pro gymnázia - JELÍNEK J., ZICHÁČEK V., nakladatelství Olomouc
nebo
     • Biologie člověka pro SŠ - NOVOTNÝ I. a kol., nakladatelství Fortuna

 

Nahoru

 

OKTÁVA / 4. ROČNÍK

Český jazyk
Předepsané:
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit, Brno: Didaktis, 2014
     • Literatura pro 4. ročník SŠ - pracovní sešit, Brno: Didaktis
Doporučené:
     • Literatura v souvislostech 4 - Plzeň: Fraus, 2013
     • Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice, Brno: Didaktis, 2014
     • Stručná mluvnice česká
     • Pravidla českého pravopisu
Anglický jazyk
     • Focus 4 SECOND EDITION 
Německý jazyk
     • Direkt interaktiv - 3. díl, nakl. Klett
     • K maturitě bez obav - cvičebnice německého jazyka, nakl. Klett 
Francouzský jazyk
     • Oui - maturita, nakl. Enigma 
Ruský jazyk
     • Klass 3 - nakl. Klett
     • Ruština - maturitní příprava, nakl. Infoa
Základy společenských věd
     • Filozofie pro SŠ - MĚŠŤÁNEK T., Praha: Trizonia, 1996
Matematika
Předepsané:
     • Posloupnosti a řady - ODVÁRKO O., Prometheus
     • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - CALDA E., Prometheus
     • Matematika - příprava k maturitě a k PZ na VŠ - PETÁKOVÁ J.
     • Matematika pro SŠ - 9. díl: Posloupnosti, řady, finanční matematika - pracovní sešit, Mgr. KRÁLOVÁ M., Didaktis
Doporučené:
     • Matematika pro SŠ - 8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - učebnice, HORENSKÝ R., Ph.D., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 9. díl: Posloupnosti, řady, finanční matematika - učebnice, Mgr. ZEMEK V., Didaktis
     • Matematika pro SŠ - 10. díl: Komplexní čísla, polynomy, matice, základy diferenciálního a integrálního počtu - učebnice, Mgr. ZEMEK V., Didaktis

 

Nahoru

 

SEMINÁŘE

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY / SEMINÁŘE DVOULETÉ A JEDNOLETÉ
Doporučená odborná literatura je v gesci předmětových komisí a příslušného vyučujícího. Seminaristé dostanou seznam učebnic v daném školním roce na začátku září.

 

Nahoru

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.