Přípravný kurz na medicínu 2023/2024
Více info...
Jatečka se rozloučila s další prima partou maturantů
Více info...
Školní časopis
Více info...

Učebnice

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2022/2023 podle jednotlivých ročníků studia.

víceleté studium: Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
čtyřleté studium: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
učebnice pro semináře: Semináře a Konverzace

 

 PRIMA

Český jazyk

 • Český jazyk 6 - Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 6 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 6 (Hybridní učebnice) – ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P.; Fraus
 • Čítanka 6 až 7 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) –STUCHLÍKOVÁ N.; Fraus

Anglický jazyk

 • Project 2 (4. vydání)

Dějepis

 • Dějepis – Pravěk a starověk – pro 6.ročník ZŠ – Rulf, Válková, SNP Praha 2001

Zeměpis

 • Přírodní prostředí Země – P. Červinka, V. Tampír; Nakladatelství ČGS
 • Zeměpis světa 1 – M. Holeček a kol.; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 6. ročník – FRAUS 2003 – Janošková, Ondráčková

Matematika

 • Matematika 6 – J.Cihlář, M.Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Matematika 7 – Aritmetika – H.Binderová, E.Fuchs, P.Tlustý; nakl. FRAUS
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr. P. Krupka, Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS
 • Pracovní sešit 6 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Biologie

 • Přírodopis 6 pro ZŠ a VG + pracovní sešit TakTik

Nahoru

 

SEKUNDA

Český jazyk

 • Český jazyk 7 - Hrdličková H a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 7 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 7 (Hybridní učebnice) – ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P.; Fraus
 • Čítanka 6 až 7 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) –STUCHLÍKOVÁ N.; Fraus

Anglický jazyk

 • Project 3 (4. vydání)

Německý jazyk

 • Maximal interaktiv – 1. díl, nakl. Klett - (žáci si sami zakoupí pracovní sešity)

Francouzský jazyk

 • Le francais entre nous A1 – 1. díl + pracovní sešit; nakl. Fraus (pracovní sešit si žáci kupují sami)

Dějepis

 • Dějepis 7 – Středověk a raný novověk – Válková Veronika; SPN Praha 2009

Zeměpis

 • Zeměpis světa 2 – M. Holeček, B. Jánský; Nakladatelství ČGS
 • Lidé a příroda – J. Herink; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 7. ročník – nakl. FRAUS

Matematika

 • Matematika 7 – J. Cihlář, M. Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr. P. Krupka, Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 – nakladatelství FRAUS
 • Pracovní sešit 7 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Chemie

 • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice) - Nakladatelství Nová škola
 • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit) - Nakladatelství Nová škola
 • Pracovní sešit si žáci kupují sami po společné objednávce na školu – cena cca. 60Kč

Biologie

 • Přírodopis 7 pro ZŠ a VG + pracovní sešit TakTik

Nahoru

 

TERCIE

Český jazyk

 • Český jazyk 8 - Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 8 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 8 (Hybridní učebnice) – ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P.; Fraus
 • Čítanka 8 až 9 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) –
  STUCHLÍKOVÁ N; Fraus

Anglický jazyk

 • Project 4 (4. vydání)

Německý jazyk

 • Maximal interaktiv – 2. díl, nakl. Klett – (žáci si sami zakoupí pracovní sešity)

Francouzský jazyk

 • Quartier libre 1; nakl. Klett (pracovní sešit si žáci kupují sami)

Dějepis

 • Dějepis 8 – Novověk – Válková Veronika; SPN Praha 2008

Zeměpis

 • Zeměpis světa 3 – M. Jeřábek, V. Vilímek; Nakladatelství ČGS
 • Současný svět – J. Valenta, Michálek a kol.; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 8. ročník – FRAUS 2005 – Janošková, Ondráčková

Matematika

 • Matematika 8 – J. Cihlář, M. Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr.P.Krupka,Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemická tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 8 – nakladatelství FRAUS
 • Pracovní sešit 8 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemická tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Chemie

 • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice) - Nakladatelství Nová škola
 • Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit) - Nakladatelství Nová škola
 • Pracovní sešit si žáci zakoupili v sekundě sami po společné objednávce na školu – cena cca 60Kč
 • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice) - Nakladatelství Nová škola
 • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit) - Nakladatelství Nová škola
 • Pracovní sešit si žáci kupují sami po společné objednávce na školu – cena cca 60Kč

Biologie

 • Přírodopis 8 pro ZŠ a VG + pracovní sešit TakTik

Nahoru

 

KVARTA

Český jazyk

 • Český jazyk 9 - Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Český jazyk a sloh 9 – Hrdličková H. a kol.; Alter
 • Čítanka 9 (Hybridní učebnice) – ŠEBESTA K., ŠORMOVÁ K., SYNKOVÁ P.; Fraus
 • Čítanka 8 až 9 s nadhledem, pracovní sešit nejen pro tvůrčí psaní (Hybridní pracovní sešit) –
  STUCHLÍKOVÁ N; Fraus

Anglický jazyk

 • New Headway Pre-Intermediate (4. vydání)

Německý jazyk

 • Maximal interaktiv - 3. díl, nakl. Klett

Francouzský jazyk

 • Quartier libre 1; nakl. Klett (pracovní sešit si žáci kupují sami)

Dějepis

 • Dějepis 9 – Nejnovější dějiny – Válková Veronika; SPN Praha 2012

Zeměpis

 • Zeměpis naší vlasti – M. Holeček a kol.; Nakladatelství ČGS
 • Školní atlas ČR – Kartografie Praha (na vydání nezáleží)

Občanská výchova

 • Občanská výchova pro 9. ročník – nakl. FRAUS

Matematika

 • Matematika 9 – J. Cihlář, M. Zelenka; AOS Publishing 2013
 • Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ – RNDr. P. Krupka, Ph.D.; Prometheus
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Fyzika

 • Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia; nakl. FRAUS
 • Pracovní sešit 9 - cena cca. 80Kč (žáci si kupují sami)
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák

Chemie

 • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice) - Nakladatelství Nová škola
 • Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit) - Nakladatelství Nová škola
 • Pracovní sešit si žáci kupují sami po společné objednávce na školu – cena cca 60Kč

Biologie

 • Přírodopis 9 pro ZŠ a VG + pracovní sešit TakTik

Nahoru

 

KVINTA / 1. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura pro 1. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Literatura v souvislostech 1 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Stručná mluvnice česká
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Focus 2.vydání

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk *)

 • Direkt interaktiv – 1. díl, nakl. Klett

Francouzský jazyk *)

 • Forum 1 – učebnice + pracovní sešit – Nakladatelství HACHETTE (pro 1. ročník, pokročilí)
 • Quartier libre - učebnice vč. pracovního sešitu - nakl. KLETT (pro 1.ročník, začátečníci)

Ruský jazyk *)

 • Klass 1 – nakl. KLETT

Dějepis

  • Dějepis pro gymnázia a SŠ I – Pravěk a starověk – P. Čornej a kol.; Nakl. SPN
  • Dějepis pro gymnázia a SŠ II – Středověk a raný novověk – P. Čornej a kol.; nakl. SNP

Zeměpis

 • Příroda a lidé Země – I. Bičík a kol.; Nakladatelství ČGS, Praha 2001
 • Školní atlas světa – Kartografie Praha

Základy společenských věd

 • Základy společenských věd II. – B. Eichler, R. Ryska, V. Svoboda; Fortuna 1995
 • Politologie – R. David; Olomouc 2002

Matematika

 • Základní poznatky z matematiky – I. Bušek, E. Calda; Prometheus
 • Rovnice a nerovnice - L. Boček a kol.; Prometheus
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ - J. Petáková
 • Planimetrie – E. Pomykalová; Prometheus
 • Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rov., nerov. a jejich soustavy – F. Janeček; Prometheus

Doporučeno:

 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Matematika pro SŠ – 1. díl: Základní poznatky – učebnice, RNDr. P. Krupka, Ph. D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice – učebnice, Mgr. M. Chadimová;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 3. díl: Planimetrie – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D.; Didaktis

Fyzika

 • Fyzika – Sbírka úloh pro SŠ – O. Lepil a kol.
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Přehled středoškolské fyziky – E.Svoboda a kol. (místo učebnic na celé studium)
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Mechanika
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

Chemie

  • Obecná a anorganická chemie – Pavel Klouda; Pavko 2014; cena cca 125 Kč

Doporučeno:

 • Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol – A. Mareček, J. Honza; Olomouc 2018; cena cca 145 Kč
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy - Bohdan Klimeš Jaromír Široký Jiří Mikulčák; Prometheus; cena cca 195 Kč
 • Fyzikální chemie – Pavel Klouda; Pavko 2017; cena cca 126 Kč
 • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie I.; V. Obrátil, Leoš Sáblík a kolektiv

 • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie I. - pracovní sešit; V. Obrátil, Leoš Sáblík a kolektiv

 • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie II.; V. Obrátil, Leoš Sáblík a kolektiv

 • Chemie pro spolužáky - Obecná chemie II. – pracovní sešit; V. Obrátil, Leoš Sáblík a kolektiv

 • Chemie pro spolužáky - Anorganická chemie; T. Halík a kolektiv

 • Chemie pro spolužáky - Anorganická chemie – pracovní sešit; T. Halík a kolektiv

Biologie

 • Biologie pro gymnázia; autor: Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; Nakladatelství Olomouc; ISBN: 978-80-7182-338-4; 580 stran; cena: cca 500 Kč
  nebo
 • Obecná biologie pro SŠ; autor: Václav Kubišta; Nakladatelství Fortuna; ISBN: 80-7168-714-6; 104 stran; cena: cca 115 Kč
 • Biologie rostlin pro SŠ; autor: Lubomír Kinc a spol.; Nakladatelství Fortuna; ISBN: 80-7168-947-5; 304 stran; cena: cca 180 Kč
  (určí učitel)

  .

Nahoru

 

SEXTA / 2. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura pro 2. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Literatura v souvislostech 2 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Stručná mluvnice česká
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Focus 2.vydání

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk

 • Direkt interaktiv – 1. díl, nakl. Klett
 • Direkt interaktiv – 2. díl, nakl. Klett

Francouzský jazyk

 • Forum I – učebnice a pracovní sešit; nakl. HACHETTE
 • Quartier libre - učebnice vč. pracovního sešitu - nakl. KLETT

Ruský jazyk

 • Klass 2 – nakl. KLETT

Dějepis

 • Dějepis pro gymnázia a SŠ (3.díl) - Novověk - Hlavačka Milan; SNP 2007

Zeměpis

 • Hospodářský zeměpis – Globální geografické aspekty světového hospodářství – I.Bičík a kol.; Nakladatelství ČGS, Praha 2003
 • Zeměpis České republiky – M. Holeček a kol.; Nakladatelství ČGS, Praha 2003
 • Školní atlas světa; Kartografie Praha
 • Školní atlas ČR; Kartografie Praha

Základy společenských věd

 • Základy společenských věd I. – I. Gillernová, J. Buriánek

Matematika

 • Planimetrie – E. Pomykalová; Prometheus
 • Funkce – O. Odvárko; Prometheus
 • Goniometrie – O. Odvárko; Prometheus
 • Komplexní čísla – E. Calda; Prometheus
 • Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rov., nerov. a jejich soustavy – F. Janeček; Prometheus
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ – J. Petáková

Doporučeno:

 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Matematika pro SŠ – 3. díl: Planimetrie – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 4. díl: Funkce I – učebnice, Mgr. M. Cizlerová;  Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 2. díl: Funkce II – učebnice, Mgr. V. Zemek;  Didaktis

Fyzika

 • Přehled středoškolské fyziky – E. Svoboda a kol.
 • Fyzika – Sbírka úloh pro SŠ – O. Lepil
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

Chemie

 • Obecná a anorganická chemie – Pavel Klouda; Pavko 2014; cena cca 125 Kč
 • Organická chemie – Janeczková Anna, Pavel Klouda; Klouda 2001; cena cca 135 Kč

Biologie

 • Biologie pro gymnázia; autor: Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; Nakladatelství Olomouc; ISBN: 978-80-7182-338-4; 580 stran; cena: cca 500 Kč
  nebo
 • Biologie živočichů pro SŠ; autor: Jaroslav Smrž; Nakladatelství Fortuna; ISBN: 80-7168-909-2; 208 stran; cena: cca 170 Kč
  (určí učitel)

Nahoru

 

SEPTIMA / 3. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura pro 3. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Literatura v souvislostech 3 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Stručná mluvnice česká
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Focus 2.vydání

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk

 • Direkt interaktiv – 2. díl, nakl. Klett
 • Direkt interaktiv – 3. díl, nakl. Klett

Francouzský jazyk

 • Francouzština – maturitní příprava, 1.díl; nakl. INFOA
 • učebnice a pracovní sešit Forum, nakl. Hachette

Ruský jazyk

 • Klass 3 – nakl. KLETT

Dějepis

 • Dějepis pro gymnázia a SŠ (4.díl) - Nejnovější dějiny - J.+ J. Kuklíkovi; nakl. SNP 2005

Zeměpis

 • Makroregiony světa - regionální geografie pro gymnázia; nakl. ČGS Praha 2010
 • Školní atlas světa; Kartografie Praha

Základy společenských věd

 • Základy společenských věd II. – B. Eichler, R. Ryska, V. Svoboda, Fortuna, Praha 1995

Matematika

  • Analytická geometrie – M. Kočandrle; Prometheus
  • Stereometrie – E. Pomykalová; Prometheus
  • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ – J. Petáková

Doporučeno:

 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Matematika pro SŠ – 6. díl: Stereometrie – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 7A díl: Analytická geometrie v rovině – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 7B díl: Analytická geometrie v prostoru – učebnice, RNDr. J. Vondra, Ph.D; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 7B. díl: Analytická geometrie v prostoru – pracovní sešit, RNDr., Ing. J. Kalová, Ph.D.; Didaktis

Fyzika

 • Přehled středoškolské fyziky – E.Svoboda a kol.
 • Fyzika - sbírka úloh pro SŠ – O. Lepil
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Optika
 • Doporučené:   Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

Chemie

  • Obecná a anorganická chemie – Pavel Klouda; Pavko 2014; cena cca 125 Kč
  • Biochemie zblízka – Pavel Klouda; Pavko 2016; cena cca 135 Kč

Doporučeno:

 • Fyzikální chemie – Pavel Klouda; Pavko 2017; cena cca 126 Kč
 • Základy biochemie – Pavel Klouda; Pavko 2013; cena cca 153 Kč

Biologie

 • Biologie pro gymnázia; autor: Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; Nakladatelství Olomouc; ISBN: 978-80-7182-338-4; 580 stran; cena: cca 500 Kč
  nebo
 • Biologie člověka pro SŠ; autor: Ivan Novotný a spol.; Nakladatelství Fortuna; ISBN: 978-80-7373-128-1; 240 stran; cena: cca 180 Kč
  (určí učitel)

Nahoru

 

OKTÁVA / 4. ROČNÍK

Český jazyk

 • Předepsáno: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit Brno, Didaktis 2014
 • Předepsáno: Literatura pro 4. ročník SŠ – pracovní sešit; DIDAKTIS Brno
 • Doporučené: Literatura v souvislostech 4 - Plzeň, Fraus 2013
 • Doporučené: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice Bno, Didaktis 2014
 • Doporučené: Stručná mluvnice česká
 • Doporučené: Pravidla českého pravopisu

Anglický jazyk

 • Focus 2.vydání

Úroveň učebnic po domluvě s vyučujícím v září

Německý jazyk

 • Direkt interaktiv – 3. díl, nakl. Klett
 • K maturitě bez obav - cvičebnice německého jazyka, nakl. Klett SVO

Francouzský jazyk

 • Quartier libre II – učebnice vč. pracovního sešitu - nakl. KLETT
 • QUI – francouzština maturita; nakl. ENIGMA

Ruský jazyk

 • Klass 3 – nakl. KLETT
 • Ruština – maturitní příprava – nakl. INFOA

Základy společenských věd

 • Filozofie pro SŠ – T. Měšťánek; Trizonia; Praha 1996

Matematika

  • Posloupnosti a řady - O. Odvárko; Prometheus
  • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - E. Calda; Prometheus
  • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ - J. Petáková
  • Matematika pro SŠ – 9. díl: Posloupnosti, řady, finanční matematika – pracovní sešit, Mgr. M. Králová; Didaktis

Doporučeno:

 • Matematika pro SŠ – 8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – učebnice, R. Horenský, Ph.D.; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 9. díl: Posloupnosti, řady, finanční matematika – učebnice, Mgr. V. Zemek; Didaktis
 • Matematika pro SŠ – 10. díl: Komplexní čísla, polynomy, matice, základy diferenciálního a integrálního počtu – učebnice, Mgr. V. Zemek; Didaktis

Nahoru

 

SEMINÁŘE

Seminář z dějepisu

 • postačují učebnice uvedené pro výuku dějepisu

Seminář ze zeměpisu

 • učebnice pro 1. až 3. ročník
 • Školní atlas světa nebo sešitové atlasy světadílů – Kartografie Praha
 • Doporučené: Otázky a úlohy ze zeměpisu – P. Herink, I. Mališ, K. Zahradník; Nakladatelství ČGS; Praha 1995
 • Doporučené: Zeměpis v kostce I. a II. – K. Kašparovský; Fragment, Havlíčkův Brod 1999
 • Doporučené: Maturita ze zeměpisu – J. Valenta a kol.; nakl. ČGS; Praha 2000
 • Doporučené: Zeměpisný náčrtník – M. a K. Sobotovi; nakl. ČGS; Praha 1996
 • Doporučené: Hospodářský zeměpis – Globální geografické aspekty světového hospodářství; I. Bičík a kol.; nakl. ČGS; Praha 1999
 • Doporučené: Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství; V. Baar; nakl. ČGS; Praha 2005
 • Doporučené: Školní atlas dnešního světa; nakl. TERRA 2011

Vybrané kapitoly ze zeměpisu

 • učebnice pro 1. až 3. ročník
 • Školní atlas světa; Kartografie Praha nebo Školní atlas dnešního světa; TERRA 2011
 • Školní atlas ČR; Kartografie Praha

Seminář z matematiky

 • Diferenciální a integrální počet – J. Kubát; Prometheus
 • Matematika – příprava k maturitě a k PZ na VŠ; J. Petáková
 • Matematicko fyzikální a chemické tabulky pro SŠ – J. Mikulčák
 • Maturitní minimum – J. Kubát; Prometheus
 • Doporučené: Matematika pro SŠ – 10. díl: Komplexní čísla, polynomy, matice, základy diferenciálního a integrálního počtu – učebnice, Mgr. V. Zemek; Didaktis

Seminář deskriptivní geometrie

 • Doporučené: Deskriptivní geometrie pro SŠ I. a II. – L. Drs

Seminář a cvičení z fyziky

 • Přehled středoškolské fyziky – E. Svoboda a kol.
 • Soubor testových úloh k maturitní zkoušce z fyziky – O. Lepil

Seminář a cvičení z biologie

 • 3. a 4. ročník
 • Biologie pro gymnázia; autor: Jan Jelínek, Vladimír Zicháček; Nakladatelství Olomouc; ISBN: 978-80-7182-338-4; 580 stran; cena: cca 500 Kč
 • Nový přehled biologie; autor: Stanislav Rosypal; Vydavatel Scientia; ISBN: 978-80-86960-26-4; 824 stran; cena: cca 900 Kč
 • Biologie v kostce I. a II. Nakladatelství Fragment; ISBN: 978-80-7200-971-8; ISBN: 80-7200972-9
 • Odmaturuj z biologie Nakladatelství: Didaktis; ISBN: 80-86285-67-7

Seminář a cvičení z chemie (dvouletý i jednoletý)

Doporučeno:

 • Přehled středoškolské chemie – RNDr. J. Vacík a kol.; SPN 1999
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy - Bohdan Klimeš Jaromír Široký Jiří Mikulčák; Prometheus; cena cca 195 Kč
 • Obecná a anorganická chemie – Pavel Klouda; Pavko 2014; cena cca 125 Kč
 • Fyzikální chemie – Pavel Klouda; Pavko 2017; cena cca 126 Kč
 • Organická chemie – Janeczková Anna, Pavel Klouda; Klouda 2001; cena cca 135 Kč
 • Biochemie zblízka – Pavel Klouda; Pavko 2016; cena cca 135 Kč
 • Základy biochemie – Pavel Klouda; Pavko 2013; cena cca 153 Kč
 • Chemie v kostce – RNDr. Květoslava Růžičková; Fragment 2015; cena cca 199 Kč
 • Odmaturuj! z chemie 2. přepracované vydání - Marika Benešová; Didaktis 2014; cena cca 229 Kč
 • Organická chemie - John McMurry; Vutium 2015
 • Anorganická chemie - Catherine Housecroft, Alan G. Sharpe; Praha 2014

Seminář programování

 • Doporučené: Učebnice programovacího jazyka C

Seminář z ruského jazyka

 • Klass 1. díl

Seminář ze španělského jazyka

 • Fiesta nueva 1 – nakl. Fraus

 

Nahoru

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.