Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Ekoškola


Naše gymnázium získalo ocenění hodnotící komise o udělení
Certifikace Bronzové cesty programu Ekoškola vaší škole Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22.

Hodnoticí zpráva Certifikát a ocenění pro Ekotým

O Ekoškole...

Program Ekoškola je největší mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program Ekoškola probíhá v 74 zemích světa a celosvětové se ho účastní přes 59 000 škol, jen v Čechách je jich zapojeno na 400.

Cíle se snaží dosahovat na základě dodržování 3 základních principů:
ekologizace – každá škola může být šetrnější k životnímu prostředí
participace – každý žák se může aktivně podílet na zlepšování školy
spolupráce – každý může být platný při naplňování cílů

Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.EKOTÝM – je sestavený z žáků, učitelů, provozních zaměstnanců, ale i rodičů. Ekotým je hybatelem všeho dění a hlavní slovo v něm mají žáci – analyzují stav školy, informují okolí, vedou schůzky týmu.

2.ANALÝZA – zjišťujeme, jak na tom naše škola je, hodnotíme slabé a silné stránky školy a jejich dopad na životní prostředí ve vybraných tématech (voda, odpady, energie, biodiverzita, a jiné).

3.PLÁN ČINNOSTÍ – vychází z analýzy, vybereme, co je potřeba ve škole zlepšit, dohodneme se, co a jak budeme zlepšovat.

4.MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ – pravidelně zjišťujeme, jak se nám daří naplňovat, co jsme si naplánovali.

5.EKOŠKOLA VE VÝUCE – s problematikou environmentální výchovy seznamujeme během výuky. Pomáhá žákům pochopit souvislosti a nutnost se danými tématy zabývat.

6.INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE – informujeme o tom, co se nám povedlo, čemu se věnujeme, v čem máme mezery. Komunikujeme nejen v rámci školy, ale i s širší veřejností (rodiče, zřizovatel, úřady).

7.EKOKODEX – domluvíme se na společných hodnotách a pravidlech, která budeme jako škola dodržovat, a vytvoříme Ekokodex. K jeho ztvárnění můžeme použít netradiční způsoby, kreativitě se meze nekladou. 

 

Ekotým
V současné době má náš Ekotým  22 členů z řad žáků a učitelů.
Pokud byste se chtěli zapojit i vy, dorazte na naši pravidelnou schůzku.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.