Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

SOČ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž, které se žáci naší školy pravidelně zúčastňují již mnoho let. Jejich hlavní motivací je získat co nejlepší umístění, neboť řada vysokých škol účast zohledňuje a na některé obory jim úspěšná práce dokonce zajištuje přijetí bez zkoušek. Zapojení do soutěže může být také skvělým startem jejich budoucí vědecké kariéry.

Jak začít? Základem je zvolit si téma, kterému se budete věnovat. S výběrem vám rádi poradí naši učitelé, kteří se mohou stát i vedoucími vašich odborných prací. Pokud chcete zvolit jinou cestu, zkuste zapátrat v nabídce: https://www.soc.cz/temata-praci/

Máte vybrané téma? Začněte pracovat co nejdříve! Pro některé práce, kde je např. potřeba experimentovat v laboratoři, je vhodné začít ve druhém ročníku, pro ostatní je ideální třetí ročník, kdy máte odborné semináře a vaše díla mohou být zároveň seminárními pracemi. 

Pro další informace kontaktujte mě, školního koordinátora, osobně nebo mailem na matesova@gymjat.cz, nebo paní učitelku Mgr. Skalskou (skalska@gymjat.cz). 

Oficiální stránky soutěže: www.soc.cz 


O soutěži od našich úspěšných žáků
Magdaléna Adámková a Barbora Koudelková vyhrály v roce 2017 ve své kategorii celostátní kolo s prací Fast fashion – otroky módního průmyslu.

Magda SOČ hodnotí jako „jednu z nejlepších zkušeností za celé středoškolské studium a určitě by účast doporučila všem studentům. Jedním z hlavních přínosů bylo nahlédnutí do toho, jaké to je psát práci na vysokoškolské úrovni, tedy něco delšího rozsahu, kde informace obsahují detailní zdroje a pisatel musí mít opravdu výborné znalosti a porozumění tématu. Zároveň si díky několika ústním kolům zlepšila mluvený projev a prezentační schopnosti. Z těchto zkušeností čerpá doteď a byla to pro ni výborná průprava do dalšího studia.”

Bára doplňuje: „Pro mě je největší přínos bakalářka nanečisto. Podle mě mi to hodně pomohlo při psaní mojí diplomové práce, a ačkoliv jsem si v tu dobu myslela, že jsou to hlouposti, tak nahlédnutí do vědecké obce, doprovodný program a přednášky během celostátního kola (např. jak psát papery, ORCID, jak vést výzkum, co se děje na konferencích) dodnes denně využívám ve škole i práci (Bára je akademický pracovník, pozn.). V tu dobu mi to přišlo jako vyhozený čas, ale teď z toho strašně moc těžím a hrozně mi to pomohlo.”

Zuzana Hybnerová soutěžila v roce 2021 v celostátním kole s prací pojmenovanou Zmapování lokální populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a návrh ochranných opatření v ohnisku výskytu. Její zkušenost je následující: „Byť byla práce náročná, odnesla jsem si mnoho cenných zkušeností a dobrých zážitků. Vlastnoručně jsem si zkusila práci jak v terénu, tak tu akademickou. Především jsem se ale přesvědčila, že i takhle velké (a zdánlivě hrozivé) úkoly se dají zvládnout, což určitě ještě v budoucnu na VŠ zužitkuji. Navíc bylo velmi příjemným bonusem přijetí na PřF UK bez přijímacích zkoušek.”

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.