Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Primární prevence


Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jitka Černá úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy. Jeho úkolem je mapování situace na škole, pomoc při řešení rizikových problémů, ve složitějších případech participuje na zajištění externí pomoci.

Mezi další úkoly a kompetence ŠMP patří:
1. další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů;
2. zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice;
3. napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů;
4. spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů;
5. spolupráce s jinými institucemi;
6. koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Preventivního programu školy.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.