Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Historie školy

Stručná historie gymnázia v Ústí nad Labem

     Pokud hledáme počátek gymnázia v Ústí nad Labem, abychom mohli u příležitosti jeho „kulatin“ bilancovat a oslavovat, jsme na tom podobně jako s narozeninami Járy Cimrmana. Za počátek gymnázia v Ústí nad Labem totiž lze považovat vznik vůbec první takové školy v roce 1893 (nižší gymnázium), respektive 1897, kdy bylo doplněno o vyšší a v roce 1900 nazváno C.K. státní gymnázium císaře Františka Josefa. To bylo ovšem německé, pokud to lze takto za Rakousko-Uherska označit. Umístěno bylo nejprve v Solní ulici poblíž bývalého dominikánského kláštera u sv. Vojtěcha, od roku 1898 ve Velké Hradební v budově tzv. zelené školy, která dnes patří Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Sídlila zde v posledních letech Fakulta zdravotnických studií, která se ale na podzim 2023 slavnostně přestěhovala do nové budovy uvnitř areálu Masarykovy nemocnice na Severní Terase.
     České menšinové gymnázium bylo v Ústí nad Labem založeno až roku 1920 jako první české reálné gymnázium. Nejprve doslova živořilo v severním křídle budovy německého gymnázia. V roce 1922 bylo rozstrkáno do dvou budov, rok nato dokonce do tří. Studenti i učitelé pobíhali mezi německým gymnáziem, průmyslovkou a reálkou. Vyučovalo se většinou v nevyhovujících suterénních prostorách.
     Změna k lepšímu nastala teprve roku 1924. Tehdy město dalo pokyn k výstavbě nové budovy v ulici České mládeže, jejíž projekt navrhl Josef Gočár. Slavnostní otevření samostatné budovy českého gymnázia, jehož stavební náklady nakonec vystoupaly až na 4,5 milionu předválečných korun, se uskutečnilo 5. září 1926. I tato budova v současnosti slouží Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
     V období po Mnichovu 1938 samozřejmě nemohlo české gymnázium v Ústí nad Labem, které se stalo říšským městem, působit. V jeho budově za války sídlil úřad vládního prezidenta v čele s Hansem Krebsem. Obnoveno bylo v roce 1945 jako Státní reálné gymnázium v Ústí nad Labem a od září tohoto roku také začala výuka, nicméně v budově bývalého německého městského dívčího reálného gymnázia v dnešní Churchillově ulici.
     Ani to ale není poslední počátek gymnázia, další „počátky“ souvisí s hledáním budovy, kde by gymnázium sídlilo trvale, také kvůli rychle rostoucímu počtu studentů. V září 1945 jich bylo 180, na konci prvního poválečného školního roku již 291 a v prosinci 1947 dokonce 450. Studium bylo rozděleno do dvou větví, humanitní, která navazovala na předválečné klasické gymnázium, a technické, která byla pokračováním reálného gymnázia. Nového působiště se gymnázium díky pochopení vedení města dočkalo na přelomu let 1945 a 1946, kdy mu byla přidělena budova bývalé německé reálky v ulici České mládeže (dnes ZŠ při PF), v které byly poměrně zachovány i sbírky učebních pomůcek. 
     Další historie gymnázia v Ústí nad Labem je, bohužel, výrazně poznamenána politickým vývojem ČSR a ČSSR. Gymnázia se dotkl jak únorový převrat z roku 1948, kdy byli vyhozeni nebo dokonce vězněni někteří učitelé i studenti, tak normalizace v 70. letech, která se opět dotkla mnohých osobně a „obohatila“ výuku takovými klenoty, jako bylo Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Gymnázia stejně jako celé československé školství prošla v padesátých a šedesátých letech také řadou reforem od zrušení klasického osmiletého gymnázia (poslední oktáva maturovala v červnu 1953) přes zavedení Jedenáctileté střední školy, Devítileté střední školy a Střední všeobecně vzdělávací školy až po obnovení čtyřletého gymnázia v roce 1968.
     V tomto období také můžeme hledat další počátek gymnázia v Ústí nad Labem. Od roku 1954 sídlí gymnázium ve stávající budově v Jateční ulici, o kterou se ještě řadu let dělilo s bývalou základní školou, současně je ustaveno druhé gymnázium, v letech 1953–1959 na Střekově v budově současné 12. ZŠ v ulici Karla IV., v letech 1959–1972 v městské čtvrti Skřivánek v budově současné 14. ZŠ. Od roku 1972 byla obě gymnázia opět spojena v Jateční ulici, také proto, aby se lépe normalizovalo. Změnu přinesla až sametová revoluce v roce 1989, kdy vzniklo druhé ústecké gymnázium, původně spojené se střední pedagogickou školou, v ulici Stavbařů v městské části Severní Terasa. Nabídku gymnaziálního vzdělání pak obohatilo ještě soukromé gymnázium Schola Ludus, které působilo na Střekově v letech 1991–1998. Zpestřením byl určitě i vznik víceletých gymnázií, na naší škole roku 1993. 
     V souvislosti s územněsprávní reformou České republiky z roku 2001 a následným převedením instituce i budovy gymnázia pod Ústecký kraj přišla zatím poslední výrazná změna gymnázia – jeho budovy. Ta byla ve velmi špatném technickém stavu a krajská správa se do ní rozhodla investovat. V roce 2004 začala generální rekonstrukce stávající budovy, která trvala mnoho dlouhých let a probíhala v několika etapách (celkem jich bylo 6). Poslední fáze byla dostavbou gymnázia. Slavnostní otevření nové budovy C proběhlo v roce 2015. 
     Kdybychom tedy chtěli oslavit výročí vzniku gymnázia v Ústí nad Labem, mohli bychom letos slavit 130. výročí (v roce 1943 proběhla oslava 50. výročí), pro české gymnázium by to pak bylo 97. výročí a pro gymnázium v Jateční ulici 70. výročí. 
     Na gymnáziu v Jateční ulici se v současnosti vzdělává zhruba 700 žáků čtyřletého a osmiletého studia a pomáhá jim v tom takřka 60 učitelů.

Mgr. Jan Svitálský


Fotogalerie prohlídky současného prostředí školy ZDE.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.