Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Přijímací řízení - ÚVOD

 

Důležité upozornění pro uchazeče

V systému DiPSy jsou některé přílohy označené jako povinné, například Doklad o absolvování povinné školní docházky (pro deváťáky) nebo Doklad o umístění v soutěžích a DofE. Upozorňujeme na to, že přihlášku lze bez potíží odeslat i bez těchto příloh. Pokud se žák v žádné z předepsaných soutěží neumístil do 10. místa v okresních a dalších kolech (viz naše kritéria), nebo se daných soutěží vůbec neúčastnil, přílohu ignorujte.

Doklad o splnění povinné školní docházky žák předloží nejpozději v den nástupu do naší školy. Je pochopitelné, že v tuto chvíli žádný takový dokument mít nemůže.

Upozorňujeme důrazně, že jedním z našich kritérií je základní školou potvrzený dokument průměrného prospěchu žáka (viz kritéria). Některé ZŠ zbytečně obstruují a tvrdí, že stačí sken vysvědčení. Na jiných školách třeba ANO, ale u nás NE. Základní škola by Vám na Vaši oficiální žádost (pokud s tím má škola z nepochopitelných důvodů problém) potvrzení měla vydat. Je to jedna z legitimních možností, které vyhláška č. 422/2023 Sb. umožňuje, a my s v souladu s platnou legislativou průměrný prospěch žáka v procesu přijímacího řízení zohledňujeme.

Neznepokojujte se. DiPSy funguje hladce. Přihlášené vidíme. Zjistíme-li, že některé požadované informace chybí, budeme Vás kontaktovat.

vedení školy

 

Příjem přihlášek ke vzdělávání 

Přihlášky ke vzdělávání lze od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 odevzdat osobně v knihovně gymnázia
v pracovní dny vždy od 7:15 hodin do 15:15 hodin.


 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci uchazečů o vzdělávání v našem gymnáziu,

na tomto místě naleznete informace k organizaci přijímacího řízení v roce 2024, tedy pro školní rok 2024/2025, které budou průběžně aktualizovány.

MŠMT zveřejnilo termíny pro konání přijímacích zkoušek, dokument naleznete ZDE.

V tomto školním roce plánujeme pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám, a to pro čtyřletý i osmiletý obor.

Areál gymnázia si můžete prohlédnout na fotografiích ZDE, nebo si prohlédněte 3D model školy ZDE.
Informační leták gymnázia naleznete ZDE.

Pro Vaše dotazy k přijímacímu řízení jsme zřídili tuto e-mailovou adresu: prijimacky@gymjat.cz.

Můžete se také dotázat telefonicky – na čísle 474 774 200, popř. využít další kontakty.

 

Další zdroje informací:

www.cermat.cz  (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání),

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

www.edu.cz  (Jednotný metodický portál MŠMT).

www.prihlaskynastredni.cz  Přihlášky na střední školy 2024

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-(1)  ČŠI

 

V Ústí nad Labem 21. 9. 2023

Mgr. Radka Brejchová 
ředitelka

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.