Přípravný kurz na medicínu 2023/2024
Více info...
Jatečka se rozloučila s další prima partou maturantů
Více info...
Školní časopis
Více info...

Učební plány

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ročník

Vyučovací předměty

1.

prima

2.

sekunda

3.

tercie

4.

kvarta

ŠVP

Český jazyk a literatura

51)

5/11)

4/11)

4

18/2

Cizí jazyk

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

Další cizí jazyk

x

2/2

2/2

2/2

6/6

Matematika

51)

5/11)

4/11)

4

18/2

Informační a komunikační technologie

1/1

1/11)

1/13)

x

3/3

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

25)

23)1)

6

Zeměpis

2

21)

21)

21)

8

Fyzika

2/1

2

21)

3/12)

9/2

Chemie

x

11)

2

3/13)

6/1

Přírodopis

2

2

3/14)1)

21)

9/1

Hudební výchova

2/2

1/1

1/1

1/1

5/5

Výtvarná výchova

2/2

1/1

1/1

1/1

5/5

Tělesná výchova

3/3

2/2

2/2

2/2

9/9

Disponibilní hodiny

2

5

6

5

18

Člověk a svět práce

x

x

1

2

3

Výchova ke zdraví

x

x

14)

x

1

Celkem

30/12

30/12

31/13

31/11

122/48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     přidaná 1 disponibilní hodina

2)     přidané 2 disponibilní hodiny

3)     přidaná 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

4)     přidaná 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ? vzdělávací obor Výchova ke zdraví

5)     přidaná 1 disponibilní hodina k posílení Výchovy ke zdraví

 

 

GYMNÁZIUM

Vyučovací předměty

Ročník

ŠVP

     1.

5./kvinta

      2.

6./sexta

      3.

7./septima

  4.

8./oktáva

Český jazyk a literatura

4/12)

4/11) INT

41)

4

16/2

(+0,5 INT)

Cizí jazyk 1

4/4

3/3

3/3

3/31)

13/13

Cizí jazyk 2

4/4

3/3

3/3

3/31)

13/13

Matematika

4/12)

5/11) INT

41)

4

17/2

(+0,5 INT)

Fyzika

3

3/11)

2

x

8/1

Chemie

3

3/11)

2

x

8/1

Biologie

2

3/11)

31) VZ

x

8/1

 

Zeměpis

2

2

21) SP

x

6

Dějepis

2

3

21)

x

7

Základy společenských věd

1

2INT

31) VZ

3

9

(+1 INT)

Informační a komunikační technologie

2/2

x

x

x

2/2

(+2 INT)

Hudební výchova / Výtvarná výchova

2/2

2/2

x

x

4/4

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Volitelný předmět 1

x

x

2/2

2/2

4/4

Volitelný předmět 2

x

x

2/22)

2/22)

4/4

Volitelný předmět 3*)

x

x

x

3/33)

3/3

Volitelný předmět 4

(konverzace v cizím jazyce)

x

x

x

2/22)

2/2

Celkem

35/16

35/15

34/12

28/17

132/60

Disponibilní hodiny

4

5

8

9

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1 přidaná hodina z disponibilní časové dotace

2) 2 přidané hodiny z disponibilní časové dotace

*) možnost tvorby vyučovacího bloku ze zvolených volitelných předmětů (seminářů)

INT integrace obsahu vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie ? celkem 2 hodiny

VZ integrace obsahu oblasti Výchova ke zdraví

SP integrace obsahu oblasti Svět práce

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.