Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Učební plány


 

Učební plán pro primu

školní rok 2023 - 24

ŠVP ZV (nová informatika)

 

Ročník

Vyučovací předmět

1.

prima

2.

sekunda

3.

tercie

4.

kvarta

ŠVP

RVP

Český jazyk a literatura

4,56)

4,5/16)

4/11)

4

17/2

15

Cizí jazyk

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

12

Další cizí jazyk

x

2/2

2/2

2/2

6/6

6

Matematika

51)

5/11)

4/11)

4

18/2

15

Informatika

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

4

Dějepis

2

21)

2

21)

8

10

Výchova k občanství

1

1

1,55)

1,53)6)

5

Osobnostní výchova

0,56)

0,56)

0,55)

0,56)

2

Zeměpis

2

21)

21)

1,56)

7,5

20

Fyzika

2/1

2

23)

3/12)

9/2

Chemie

x

11)

2

3/13)

6/1

Přírodopis

2

2

3/14)1)

1,56)

8,5/1

Hudební výchova

2/2

1/1

1/11)

1/1

5/5

9

Výtvarná výchova

2/2

1/1

1/1

1/1

5/5

Tělesná výchova

3/3

2/2

2/2

2/2

9/9

10

Disponibilní hodiny

2

5

6

5

18

18

Člověk a svět práce

x

x

1

2

3

3

Výchova ke zdraví

x

x

14)

x

1

1

Celkem / dělené hodiny

30/12

30/12

31/13

31/12

122/49

122/49

 

1)     přidaná 1 disponibilní hodina

2)     přidané 2 disponibilní hodiny

3)     přidaná 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

4)     přidaná 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ? vzdělávací obor Výchova ke zdraví

5)     přidaná 0,5 disponibilní hodiny k posílení Výchovy ke zdraví

6)     přidaná 0,5 disponibilní hodiny

 


 

Učební plán pro sekundu, tercii a kvartu

školní rok 2023 - 24

ŠVP ZV

 

Ročník

Vyučovací předmět

1.

prima

2.

sekunda

3.

tercie

4.

kvarta

ŠVP

Český jazyk a literatura

51)

5/11)

4/11)

4

18/2

Cizí jazyk

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

Další cizí jazyk

x

2/2

2/2

2/2

6/6

Matematika

51)

5/11)

4/11)

4

18/2

Informatika

1/1

1/11)

1/13)

x

3/3

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

25)

23)1)

6

Zeměpis

2

21)

21)

21)

8

Fyzika

2/1

2

21)

3/12)

9/2

Chemie

x

11)

2

3/13)

6/1

Přírodopis

2

2

3/14)1)

21)

9/1

Hudební výchova

2/2

1/1

1/1

1/1

5/5

Výtvarná výchova

2/2

1/1

1/1

1/1

5/5

Tělesná výchova

3/3

2/2

2/2

2/2

9/9

Disponibilní hodiny

2

5

6

5

18

Člověk a svět práce

x

x

1

2

3

Výchova ke zdraví

x

x

14)

x

1

Celkem

30/12

30/12

31/13

31/11

122/48

 

1)     přidaná 1 disponibilní hodina

2)     přidané 2 disponibilní hodiny

3)     přidaná 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

4)     přidaná 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ? vzdělávací obor Výchova ke zdraví

5)     přidaná 1 disponibilní hodina k posílení Výchovy ke zdraví

 


 

Učební plán pro 1. - 4. ročník čtyřletého a kvintu -  oktávu osmiletého studia

školní rok 2023 - 24

ŠVP G

Vyučovací předmět

Ročník

 

 

     1.

5./kvinta

      2.

6./sexta

      3.

7./septima

  4.

8./oktáva

ŠVP

RVP

Český jazyk a literatura

4/22)

4/10,5)INT

4/11)

4

16/4

(0,5 INT)

12

Cizí jazyk 1

4/41)

3/3

3/3

3/3

13/13

12

Cizí jazyk 2

4/41)

3/3

3/3

3/3

13/13

12

Matematika

4/22)

5/11,5)INT

4/11)

42)

17/4

(0,5 INT)

10

Fyzika

31)

3/11)

2

x

8/1

36

Chemie

31)

3/11)

2

x

8/1

Biologie

2

3/11)

31)VZ

x

8/1

Zeměpis

2

2

21)SP

x

6

Dějepis

2

3

21)

x

7

Základy společenských věd

1

2INT

31)VZ

3

9

(1 INT)

Informační a komunikační technologie

2/2

x

x

x

2/2

(2 INT)

4

Hudební výchova / Výtvarná výchova

2/2

2/2

x

x

4/4

4

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

8

Volitelný předmět 1

x

x

2/2

2/2

4/4

8

Volitelný předmět 2

x

x

2/2

2/2

4/4

Volitelný předmět 3

x

x

x

3/33)

3/3

Volitelný předmět 4

(konverzace v cizím jazyce)

x

x

x

2/22)

2/2

Celkem / dělené hodiny

35/18

35/15

34/14

28/17

132/64

106/64

Disponibilní hodiny

8

5

6

7

26

26

 

 

0,5)           0,5 přidané hodiny z disponibilní časové dotace

1)             1 přidaná hodina z disponibilní časové dotace

1,5)           1,5 přidané hodiny z disponibilní časové dotace

2)             2 přidané hodiny z disponibilní časové dotace

INT          integrace obsahu vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie – celkem 2 hodiny

VZ            integrace obsahu oblasti Výchova ke zdraví

SP            integrace obsahu oblasti Svět práce

 


 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.