Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Školní poradenské pracoviště

 

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

• koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• poskytuje kariérové poradenství a řeší výchovné problémy

Mgr. Marcela Řízková
rizkova@gymjat.cz

 

METODIK PREVENCE

• realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, kyberšikany a dalších náročných jevů

Mgr. et Ing. Jitka Černá
cerna@gymjat.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

• poskytuje poradenství zaměřené na kázeňské, výchovné a osobní problémy
• provádí krizovou intervenci a metodicky podporuje učitele
• v případě potřeby spolupracuje s dalšími odborníky

Mgr. Ivana Vaverková
psycholog@gymjat.cz

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.