Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Mapa webu

Přijímací řízení

Vloženo: 17.1.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1660x | Upraveno: 19.6.2019 | Upravil: Marcel Svoboda

Přijímací řízení upravuje zejména Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihláška

 1. • přihlášku ke vzdělávání získá žák v základní škole, popř. na webových stránkách MŠMT či Gymnázia
 2. • úplně a správně vyplněnou přihlášku podepíše žák i jeho zákonný zástupce, základní škola potvrdí správnost uvedených údajů
 3. • k přihlášce přiloží uchazeč pouze doklady uvedené v dokumentu „Rozhodnutí ředitele“ (bude zveřejněno do 31. 1. 2019)
 4. • přihláška musí být do Gymnázia doručena nejpozději 1. března 2019
 5. • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky na různé střední školy nebo obory vzdělání – jejich pořadí na přihlášce nemá vliv na přijetí ke vzdělávání
 6. • podává-li uchazeč 2 přihlášky, na obou uvede údaje o školách a oborech vzdělání ve stejném pořadí
 7. • do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek přijímací zkoušky z obou škol

 

Přijímací zkouška

 1. • do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena povinná jednotná přijímací zkouška
 2. • zkoušku tvoří 2 písemné testy (vzdělávací obor Český jazyka a literatura, vzdělávací obor Matematika)
 3. • obsah vychází z RVP ZŠ
 4. • podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení všech kritérií je nejméně 60%

 

Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo

 

OBOR

1. TERMÍN

2. TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

čtyřletý 

12. 4. 2019

15. 4. 2019

13. 5. 2019

14. 5. 2019

osmiletý 

16. 4. 2019

17. 4. 2019

13. 5. 2019

14. 5. 2019

 

Zápisový lístek

 1. • zápisový lístek vydá svým žákům základní škola, ostatním uchazečům krajský úřad
 2. • zápisový lístek potvrdí základní škola a podepíše jej žák i jeho zákonný zástupce
 3. • úmysl vzdělávat se v dané škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku
 4. • nedoručením zápisového lístku do Gymnázia do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zanikají jeho právní účinky
 5. • zápisový lístek lze použít pouze jednou, kromě stanovených výjimek - např. v případě přijetí ke vzdělávání na základě odvolání

 

Další informace

 1. • Den otevřených dveří: 22. 1. 2019 od 17:00 hodin (vše o škole, vzdělávání a přijímacím řízení)
 2. • Internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: www.msmt.cz
 3. • Internetové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: http://www.cermat.cz

 

PŘ 2019 informace §60 ŠZ